Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Prace budowlane na elewacji budynku dawnej Szkoły Parafialnej w Zgierzu przy ul. Długiej 33 - elewacja szczytowa od ul. Narutowicza
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-08-28 2019-09-12 12:45 2019-09-12 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-08-28 14:21 3304.96 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-08-28 14:21 883.29 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-08-28 14:21 395.22 KB 
dokument Załącznik nr 1
2019-08-28 14:21 24272.12 KB 
dokument Załącznik nr 2
2019-08-28 14:21 626.95 KB 
dokument Załącznik nr 3
2019-08-28 14:21 1364.27 KB 
dokument Formularz oferty
2019-08-28 14:21 92 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-08-28 14:21 56 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-08-28 14:21 89 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2019-08-28 14:21 57.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2019-08-28 14:21 58 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-08-28 14:21 48 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2019-08-28 14:21 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-08-28 14:21 174.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-08-28 14:21 44 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2019-08-28 14:21 41.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-09-30 12:56 981.33 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2019-09-12 13:33 243.17 KB 
Uwagi:Postępowanie prowadzone jest dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu
Wprowadził(a):Ewa StasiakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.