Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie kompleksowego remontu toalety publicznej wraz z instalacją zew. wody i prądu, montaż poidełka oraz remont elewacji, nawierzchni i pomostów przy budynku hangaru na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka” w Zgierzu, w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-09-27 2019-10-14 12:45 2019-10-14 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-09-27 10:31 2878.95 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-09-27 10:31 971.29 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-09-27 10:31 1036.27 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-09-27 10:31 2610.9 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-09-27 10:31 11408.46 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2019-09-27 10:31 307.41 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2019-09-27 10:31 100.05 KB 
dokument Formularz oferty
2019-09-27 10:31 94 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-09-27 10:31 44 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-09-27 10:31 56 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-09-27 10:31 59 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-09-27 10:31 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-09-27 10:31 58 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-09-27 10:31 47 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2019-09-27 10:31 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-09-27 10:31 467.11 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-11-06 10:19 263.6 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-10-14 14:37 268.79 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.