Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Jagiełły
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-10-22 2019-11-06 12:45 2019-11-06 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-10-22 14:12 2479.64 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-10-22 14:12 969.29 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-10-22 14:12 570.97 KB 
dokument Załącznik nr 1a do OPZ
2019-10-22 14:12 25974.6 KB 
dokument Załącznik nr 1b do OPZ
2019-10-22 14:12 32954.59 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-10-22 14:12 5868.51 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2019-10-22 14:12 1800.26 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2019-10-22 14:12 1661.77 KB 
dokument Załącznik nr 5 do OPZ
2019-10-22 14:12 4845.77 KB 
dokument Formularz oferty
2019-10-22 14:12 92.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-10-22 14:12 55 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-10-22 14:12 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-10-22 14:12 58.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-10-22 14:12 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-10-22 14:12 58 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-10-22 14:12 48.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2019-10-22 14:12 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-10-22 14:12 467.18 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-11-21 13:23 421.34 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2019-11-06 14:31 555.04 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.