Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie miasta Zgierza w 2020 r.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-01-13 2020-01-31 12:45 2020-01-31 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-01-13 10:56 2861.55 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-01-13 10:56 968.52 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-01-13 10:56 972.07 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2020-01-13 10:56 135.93 KB 
dokument Formularz oferty
2020-01-13 10:56 92 KB 
dokument Formularz cenowy
2020-01-13 10:56 41 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-01-13 10:56 54.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-01-13 10:56 43.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2020-01-13 10:56 58 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-01-13 10:56 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2020-01-13 10:56 57.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2020-01-13 10:56 38.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2020-01-13 10:56 47 KB 
dokument Potencjał techniczny
2020-01-13 10:56 48.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2020-01-13 10:56 480.07 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2020-02-19 12:35 503.49 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2020-01-31 13:59 574.02 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.