Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Profilowanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2020 roku
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-01-20 2020-02-04 12:45 2020-02-04 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-01-20 10:19 3737.8 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-01-20 10:19 969.75 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-01-20 10:19 861.77 KB 
dokument Załącznik nr 1
2020-01-20 10:19 872.72 KB 
dokument Załącznik nr 2
2020-01-20 10:19 566.87 KB 
dokument Formularz oferty
2020-01-20 10:19 92 KB 
dokument Formularz cenowy
2020-01-20 10:19 44 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-01-20 10:19 55 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-01-20 10:19 43.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-01-20 10:19 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2020-01-20 10:19 58.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2020-01-20 10:19 58 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-01-20 10:19 38.5 KB 
dokument Potencjał techniczny
2020-01-20 10:19 47 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2020-01-20 10:19 184.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2020-02-25 11:00 408.68 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2020-02-04 13:41 422.91 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.