Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: pow. 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ZGIERZ
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-11-23 2017-01-04 12:45 2017-01-04 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2016-11-23 15:56 1770.77 KB 
dokument Ogłoszenie TED
2016-11-25 11:14 1540.73 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2016-12-02 10:48 484.61 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublik_TED_06.12.2016
2016-12-06 10:45 380.46 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
2016-12-19 10:48 464.12 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublik_TED_22.12.2016
2016-12-22 14:21 821.04 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2016-11-25 11:14 975.93 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2016-11-25 11:14 820.5 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2016-11-25 11:14 497.89 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2016-11-25 11:14 986.49 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2016-11-25 11:14 626.83 KB 
dokument Załącznik nr 26.2.c do SIWZ
2016-11-25 11:14 59.44 KB 
dokument Formularz oferty
2016-11-25 11:14 369.7 KB 
dokument Formularz oferty
2016-11-25 11:14 86 KB 
dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
2016-11-25 11:14 411.99 KB 
dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
2016-11-25 11:14 184 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2016-11-25 11:14 544.39 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2016-11-25 11:14 44.5 KB 
dokument Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 22
2016-11-25 11:14 204.99 KB 
dokument Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 22
2016-11-25 11:14 37.5 KB 
dokument Oświadczenie z art. 24 ust. 5 pkt 8
2016-11-25 11:14 256.98 KB 
dokument Oświadczenie z art. 24 ust. 5 pkt 8
2016-11-25 11:14 39.5 KB 
dokument Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 15
2016-11-25 11:14 288.26 KB 
dokument Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 15
2016-11-25 11:14 40 KB 
dokument Potencjał techniczny
2016-11-25 11:14 285.65 KB 
dokument Potencjał techniczny
2016-11-25 11:14 49 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2016-11-25 11:14 217.77 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2016-11-25 11:14 41 KB 
dokument Wzór umowy
2016-11-25 11:14 516.69 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Zmiana treści SIWZ
2016-12-02 10:58 221.08 KB 
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2016-12-19 10:48 3365.16 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-01-20 14:01 706.31 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-01-04 14:35 518.69 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści siwz. Zmiana terminu składania ofert.
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.