Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Zakup i dostawa worków foliowych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miasto Zgierz
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-12-05 2016-12-15 12:45 2016-12-15 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2016-12-05 13:29 1201.85 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2016-12-05 13:29 1018.15 KB 
dokument Opis przedmiotu zamowienia
2016-12-05 13:29 492.96 KB 
dokument Formularz oferty
2016-12-05 13:29 370.18 KB 
dokument Formularz oferty
2016-12-05 13:29 80 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2016-12-05 13:29 564.94 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2016-12-05 13:29 44.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasoby
2016-12-05 13:29 232.61 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasoby
2016-12-05 13:29 40 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2016-12-05 13:29 365.49 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2016-12-05 13:29 86 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2016-12-05 13:29 181.46 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2016-12-05 13:29 40.5 KB 
dokument wzór umowy
2016-12-05 13:29 389.38 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-01-02 15:12 745.47 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2016-12-15 14:43 249.57 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.