Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg Gminy Miasto Zgierz w roku 2017
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-01-13 2017-01-23 12:45 2017-01-23 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2017-01-13 13:24 1397.44 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2017-01-13 13:18 1018.63 KB 
dokument Opis przedmiotu zamowienia
2017-01-13 13:18 852.39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-01-13 13:18 210.34 KB 
dokument Formularz oferty
2017-01-13 13:18 369.51 KB 
dokument Formularz oferty
2017-01-13 13:18 81.5 KB 
dokument Formularz cenowy
2017-01-13 13:18 120.46 KB 
dokument Formularz cenowy
2017-01-13 13:18 37.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-01-13 13:18 564.94 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-01-13 13:18 44.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasoby
2017-01-13 13:18 232.13 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasoby
2017-01-13 13:18 40 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy udostępniającego zasoby
2017-01-13 13:18 233.43 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy udostępniającego zasoby
2017-01-13 13:18 39.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-01-13 13:18 381.05 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-01-13 13:18 55.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-01-13 13:18 365.18 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-01-13 13:18 86 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-01-13 13:18 224.06 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-01-13 13:18 40.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_dostawy i usługi
2017-01-13 13:18 223.34 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_dostawy i usługi
2017-01-13 13:18 41 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-02-08 11:04 621 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2017-01-23 14:18 919.47 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.