Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonywanie napraw elementów pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych na terenie miasta Zgierza w 2017r.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-01-24 2017-02-08 12:45 2017-02-08 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-01-24 14:48 4498.72 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-01-24 14:48 1020.04 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-01-24 14:48 1586.92 KB 
dokument Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia
2017-01-24 14:48 2240.95 KB 
dokument Formularz oferty
2017-01-24 14:48 301.49 KB 
dokument Formularz oferty
2017-01-24 14:48 82 KB 
dokument Formularz cenowy
2017-01-24 14:48 151.43 KB 
dokument Formularz cenowy
2017-01-24 14:48 68 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-01-24 14:48 564.91 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-01-24 14:48 44.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-01-24 14:48 380.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-01-24 14:48 56 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-01-24 14:48 365.23 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-01-24 14:48 86 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy udostępniającego zasoby
2017-01-24 14:48 233.46 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy udostępniającego zasoby
2017-01-24 14:48 39.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasobów
2017-01-24 14:48 232.16 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasobów
2017-01-24 14:48 40 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-01-24 14:48 223.52 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-01-24 14:48 40.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy - wykaz osób
2017-01-24 14:48 256.76 KB 
dokument Potencjał wykonawczy - wykaz osób
2017-01-24 14:48 40.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy dotyczący uprawnień
2017-01-24 14:48 219.41 KB 
dokument Potencjał wykonawczy dotyczący uprawnień
2017-01-24 14:48 40 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2017-01-24 14:48 229.9 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2017-01-24 14:48 38.5 KB 
dokument Potencjał techniczny
2017-01-24 14:48 268.53 KB 
dokument Potencjał techniczny
2017-01-24 14:48 39.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-01-24 14:48 386.82 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-02-14 15:25 611.07 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2017-02-08 13:58 425.14 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.