Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Nadzór inwestorski nad robotami budowlano – montażowymi w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza”
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-07-21 2017-08-02 13:45 2017-08-02 14:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-07-21 13:07 3221.8 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-07-28 16:16 178.15 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-07-21 13:07 979.34 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-07-21 13:07 737.23 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 1
2017-07-21 13:07 5174.26 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 2
2017-07-21 13:07 756.27 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 3
2017-07-21 13:07 1160.05 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 4
2017-07-21 13:07 2447.14 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 5
2017-07-21 13:07 1692.49 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 6
2017-07-21 13:07 16949.54 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 7
2017-07-21 13:07 10980.79 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 8
2017-07-21 13:07 7651.49 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 9
2017-07-21 13:07 26004.41 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 10
2017-07-21 13:07 21771.18 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 11
2017-07-21 13:07 18371.9 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 12
2017-07-21 13:07 23573.36 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 13
2017-07-21 13:07 18536.51 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 14
2017-07-21 13:07 19113.06 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 15
2017-07-21 13:07 17125.87 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 16
2017-07-21 13:07 18074.05 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 17
2017-07-21 13:07 12477.74 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 18
2017-07-21 13:07 16302.33 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 19
2017-07-21 13:07 15231.74 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 20
2017-07-21 13:07 17214.71 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 21
2017-07-21 13:07 17172.84 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 22
2017-07-21 13:07 12825.26 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 23
2017-07-21 13:07 11521.21 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 24
2017-07-21 13:07 26870.91 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 25
2017-07-21 13:07 23854.77 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 26
2017-07-21 13:07 15523.22 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 27
2017-07-21 13:07 23740.22 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 28
2017-07-21 13:07 19698.31 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 29
2017-07-21 13:07 17248.3 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 30
2017-07-21 13:07 21765.89 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 31
2017-07-21 13:07 18090.41 KB 
dokument Zał. nr 1 cz. 32
2017-07-21 13:07 19218.83 KB 
dokument Załącznik nr 2
2017-07-21 13:07 226.5 KB 
dokument Formularz oferty
2017-07-21 13:07 86 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-07-21 13:07 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-07-21 13:07 56.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-07-21 13:07 87.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2017-07-21 13:07 58 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-07-21 13:07 41.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2017-07-21 13:07 41 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2017-07-21 13:07 73.5 KB 
dokument Wzór umowy
2017-07-21 13:07 167.92 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2017-07-28 16:16 831.47 KB 
dokument Umowa o dofinansowanie
2017-07-28 16:16 11565.42 KB 
dokument Umowa PPP cz. 1
2017-07-28 16:16 15939.19 KB 
dokument Umowa PPP cz. 2
2017-07-28 16:16 15477.25 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2017-08-02 15:16 254.65 KB 
dokument Informacja o wyniku postępowania
2017-08-11 11:58 414.34 KB 
Uwagi:1. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 2. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.
Wprowadził(a):Ewa StasiakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.