BAZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja dziedzińca Gimnazjum nr 2 w Zgierzu – „Miejsce, gdzie nauka spotyka się z naturą” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-02-26 2016-03-14 12:45 2016-03-14 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Zapewnienie we wszystkie dni tygodnia całodobowej opieki zwierzętom bezdomnym oraz dzikim, w tym kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Miasto Zgierz przez okres 22 miesięcy od dnia podpisania umowy Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-02-08 2016-02-16 12:45 2016-02-16 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Bzury do ulicy Mireckiego w Zgierzu – etap IV (ulica Karola) w ramach zadania: „Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-01-26 2016-02-11 12:45 2016-02-11 13:00
Uwagi:Uwaga: Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa oświetlenia ulicy Milenijnej w Zgierzu, realizowana w ramach zadania „Budowa ulicy Milenijnej - etap II” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-01-21 2016-02-08 12:45 2016-02-08 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 207 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg Gminy Miasto Zgierz w roku 2016 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-12-21 2016-01-05 12:45 2016-01-05 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 186 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa odwodnienia ulicy Mikołaja Reja w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-11-23 2015-12-10 12:45 2015-12-10 13:00
Uwagi:1. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ. 2. Zmiana terminu składania ofert.
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 207 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza oraz samochodu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-10-21 2015-10-29 09:00 2015-10-29 09:15
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: powyżej 207 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Miasto Zgierz wraz z jednostkami budżetowymi i instytucjami kultury oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-09-30 2015-11-17 12:45 2015-11-17 13:00
Uwagi:1. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 2. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Dialog konkurencyjny Stan: Rozstrzygnięty Wartość: pow. 5 186 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-09-25 2015-10-26 12:45 2015-10-26 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 207 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza oraz samochodu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-09-21 2015-09-29 12:45 2015-09-29 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 186 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa ulicy Milenijnej w Zgierzu - etap II Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-09-16 2015-10-05 12:45 2015-10-05 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 186 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa energetycznej linii NN napowietrznej i oświetlenia realizowana w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Sokołowskiej w Zgierzu” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-07-21 2015-08-05 12:45 2015-08-05 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 186 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-07-16 2015-08-06 12:45 2015-08-06 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 207 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2015/2016 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-07-15 2015-07-29 12:45 2015-07-29 13:00
Uwagi:Zamieszczono zmianę SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 186 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-07-09 2015-07-27 12:45 2015-07-27 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 186 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Remont istniejącego rowu w ul. Przyrodniczej w Zgierzu w ramach zadania pn. „Budowa odwodnienia ul. Przyrodniczej” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-06-08 2015-06-23 12:45 2015-06-23 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 186 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Zgierzu,ul. Tadeusza Boya - Żeleńskiego 4 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-06-02 2015-06-17 12:45 2015-06-17 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5.186.000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Radosnej w Zgierzu - I-szy etap Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-04-29 2015-05-18 12:45 2015-05-18 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 207 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg Gminy Miasto Zgierz w roku 2015 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-04-13 2015-04-21 12:45 2015-04-21 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 186 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem miejsc postojowych na osiedlu Stefana Okrzei w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-03-25 2015-04-09 12:45 2015-04-09 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

--- strona 3 z 28 ---

Wyszukiwarka zamówien publicznych


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych przetargach wpisz adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.