BAZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Chemików 9 - 11 w Zgierzu – WPF Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-04-15 2016-06-06 12:45 2016-06-06 13:00
Uwagi:Zamieszczono 2 wyjaśnienia treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa odwodnienia ulicy Generała Józefa Bema w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-04-14 2016-05-05 12:45 2016-05-05 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie krawężników w ul. Sokołowskiej (na odcinku pomiędzy ul. Chemików a ul. Benzantronową) w Zgierzu realizowane w ramach zadania „Budowa ulicy Sokołowskiej w Zgierzu” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-04-14 2016-04-29 12:45 2016-04-29 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Prace remontowo-konserwatorskie wewnątrz wieży kościoła w ramach zadania pod nazwą "Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej" Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-04-13 2016-04-28 12:45 2016-04-28 13:00
Uwagi:1. Postępowanie prowadzone jest dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny w Zgierzu. 2. Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - część I Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-03-31 2016-04-15 12:45 2016-04-15 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz – część I Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-03-23 2016-04-08 12:45 2016-04-08 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Prace remontowo-konserwatorskie wewnątrz wieży kościoła w ramach zadania pod nazwą „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-03-22 2016-04-12 12:45 2016-04-12 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Krzysztof Barrow-Kozik

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa oświetlenia ulic Złotej i Diamentowej w Zgierzu, realizowana w ramach zadań: Budowa oświetlenia ulicy Złotej w Zgierzu i Budowa oświetlenia ulicy Diamentowej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-03-15 2016-03-31 12:45 2016-03-31 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zgierzu. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-03-07 2016-03-22 12:45 2016-03-22 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja dziedzińca Gimnazjum nr 2 w Zgierzu – „Miejsce, gdzie nauka spotyka się z naturą” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-02-26 2016-03-14 12:45 2016-03-14 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Zapewnienie we wszystkie dni tygodnia całodobowej opieki zwierzętom bezdomnym oraz dzikim, w tym kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Miasto Zgierz przez okres 22 miesięcy od dnia podpisania umowy Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-02-08 2016-02-16 12:45 2016-02-16 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Bzury do ulicy Mireckiego w Zgierzu – etap IV (ulica Karola) w ramach zadania: „Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-01-26 2016-02-11 12:45 2016-02-11 13:00
Uwagi:Uwaga: Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa oświetlenia ulicy Milenijnej w Zgierzu, realizowana w ramach zadania „Budowa ulicy Milenijnej - etap II” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-01-21 2016-02-08 12:45 2016-02-08 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 207 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg Gminy Miasto Zgierz w roku 2016 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-12-21 2016-01-05 12:45 2016-01-05 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 186 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa odwodnienia ulicy Mikołaja Reja w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-11-23 2015-12-10 12:45 2015-12-10 13:00
Uwagi:1. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ. 2. Zmiana terminu składania ofert.
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 207 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza oraz samochodu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-10-21 2015-10-29 09:00 2015-10-29 09:15
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: powyżej 207 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Miasto Zgierz wraz z jednostkami budżetowymi i instytucjami kultury oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-09-30 2015-11-17 12:45 2015-11-17 13:00
Uwagi:1. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 2. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Dialog konkurencyjny Stan: Rozstrzygnięty Wartość: pow. 5 186 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-09-25 2015-10-26 12:45 2015-10-26 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 207 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza oraz samochodu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-09-21 2015-09-29 12:45 2015-09-29 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 186 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa ulicy Milenijnej w Zgierzu - etap II Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2015-09-16 2015-10-05 12:45 2015-10-05 13:00

--- strona 3 z 28 ---

Wyszukiwarka zamówien publicznych


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych przetargach wpisz adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.