BAZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz – część III Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-07-27 2016-08-12 12:45 2016-08-12 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2016/2017 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-07-19 2016-07-27 12:45 2016-07-27 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz – część III Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-07-18 2016-08-02 12:45 2016-08-02 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Bzury do ulicy Mireckiego w Zgierzu – etap V(ulica Mireckiego)w ramach zadania: „Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-07-08 2016-08-16 12:45 2016-08-16 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja budynku gospodarczego w Urzędzie Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-07-06 2016-07-22 12:45 2016-07-22 13:00
Uwagi:1. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ. 2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta Zgierza oraz modernizacja budynku gospodarczego w Urzędzie Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-06-09 2016-06-27 12:45 2016-06-27 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz – część II Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-05-19 2016-06-10 12:45 2016-06-10 13:00
Uwagi:Zamieszczono zmiany treści SIWZ zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz – część II Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-05-19 2016-06-09 12:45 2016-06-09 13:00

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Zgierzu
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Termomodernizacja budynku Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu ul. Długa 29 - etap II Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-05-12 2016-06-13 12:45 2016-06-13 13:00
Uwagi:1. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ. 2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 3. Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ.
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa odwodnienia ul. Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie – etap VI Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-05-11 2016-06-02 12:45 2016-06-02 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Chemików 9 - 11 w Zgierzu – WPF Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-04-15 2016-06-06 12:45 2016-06-06 13:00
Uwagi:Zamieszczono 2 wyjaśnienia treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa odwodnienia ulicy Generała Józefa Bema w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-04-14 2016-05-05 12:45 2016-05-05 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie krawężników w ul. Sokołowskiej (na odcinku pomiędzy ul. Chemików a ul. Benzantronową) w Zgierzu realizowane w ramach zadania „Budowa ulicy Sokołowskiej w Zgierzu” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-04-14 2016-04-29 12:45 2016-04-29 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Prace remontowo-konserwatorskie wewnątrz wieży kościoła w ramach zadania pod nazwą "Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej" Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-04-13 2016-04-28 12:45 2016-04-28 13:00
Uwagi:1. Postępowanie prowadzone jest dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny w Zgierzu. 2. Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - część I Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-03-31 2016-04-15 12:45 2016-04-15 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz – część I Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-03-23 2016-04-08 12:45 2016-04-08 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Prace remontowo-konserwatorskie wewnątrz wieży kościoła w ramach zadania pod nazwą „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-03-22 2016-04-12 12:45 2016-04-12 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Krzysztof Barrow-Kozik

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa oświetlenia ulic Złotej i Diamentowej w Zgierzu, realizowana w ramach zadań: Budowa oświetlenia ulicy Złotej w Zgierzu i Budowa oświetlenia ulicy Diamentowej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-03-15 2016-03-31 12:45 2016-03-31 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zgierzu. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-03-07 2016-03-22 12:45 2016-03-22 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja dziedzińca Gimnazjum nr 2 w Zgierzu – „Miejsce, gdzie nauka spotyka się z naturą” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-02-26 2016-03-14 12:45 2016-03-14 13:00

--- strona 3 z 29 ---

Wyszukiwarka zamówien publicznych


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych przetargach wpisz adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.