BAZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-07-06 2018-07-23 12:45 2018-07-23 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap I: remont konserwatorski elewacji frontowej – części z wejściami do naw bocznych Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-06-29 2018-07-16 12:45 2018-07-16 13:00
Uwagi:Postępowanie prowadzone jest dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Katarzyny w Zgierzu
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: PRACE BUDOWLANE NA ELEWACJI BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY PARAFIALNEJ W ZGIERZU PRZY UL. DŁUGIEJ 33 – ELEWACJA FRONTOWA OD UL. DŁUGIEJ Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-06-21 2018-07-11 12:45 2018-07-11 13:00
Uwagi:Postępowanie jest prowadzone dla: Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Zgierzu ul. Spacerowa 2, 95-100 Zgierz
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej - wykonanie nawierzchni jezdni, etap II, część I. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-06-19 2018-07-04 12:45 2018-07-04 13:00

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zgierza Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-06-14 2018-06-22 12:45 2018-06-22 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-06-04 2018-06-19 12:45 2018-06-19 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza. Część I: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych i modernizacyjnych budynków komunalnych w ramach projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-05-29 2018-06-13 12:45 2018-06-13 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ul. Długiej w Zgierzu – etap I (część II), etap II (część I) Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-05-25 2018-06-11 12:45 2018-06-11 13:00
Uwagi:Zamieszczono Klauzulę informacyjną RODO oraz zaktualizowane formularze oferty
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: "Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz", w ramach podziałania VII.1.2 technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-05-18 2018-06-05 12:45 2018-06-05 13:00
Uwagi:Zmieniono (przedłużono) termin składania i otwarcia ofert. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja infrastruktury zielonej na terenie miasta Zgierza Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-05-16 2018-06-04 12:45 2018-06-04 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego z hydraulicznym sprzętem ratowniczym - Budżet Obywatelski Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-04-25 2018-05-09 12:45 2018-05-09 13:00
Uwagi:Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-03-29 2018-04-16 12:45 2018-04-16 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-03-02 2018-03-20 12:45 2018-03-20 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ZGIERZU Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-02-16 2018-03-05 12:45 2018-03-05 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Pielęgnacja, wycinka i dostawa wraz z sadzeniem drzew na terenach Gminy Miasto Zgierz. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-02-15 2018-02-23 12:45 2018-02-23 13:00

Plan zamówień
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku Wiecej...
Data publikacji: 2018-01-31

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Pielęgnacja, wycinka i dostawa wraz z sadzeniem drzew na terenach Gminy Miasto Zgierz. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-01-30 2018-02-07 12:45 2018-02-07 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonywanie napraw elementów pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Zgierza w 2018 r. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-01-17 2018-02-02 12:45 2018-02-02 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonywanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Miasta Zgierza w 2018r. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-01-16 2018-01-31 12:45 2018-01-31 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg Gminy Miasto Zgierz w roku 2018 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-01-16 2018-01-24 12:45 2018-01-24 13:00

--- strona 3 z 32 ---

Wyszukiwarka zamówien publicznych


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych przetargach wpisz adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.