BAZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz – część II Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-11-03 2017-11-20 12:45 2017-11-20 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza. Część I: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych i modernizacyjnych budynków komunalnych w ramach projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-10-30 2017-11-14 12:45 2017-11-14 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja obiektów sportowych MOSiR w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników – rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną” - etap I Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-10-26 2017-11-14 13:45 2017-11-14 14:00
Uwagi:Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Zmiana Opisu przedmiotu zamówienia.
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej - budowa kanalizacji deszczowej etap I Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-10-25 2017-11-09 12:45 2017-11-09 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza. Część II: Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 – II etap, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu” oraz projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-10-20 2017-11-09 13:45 2017-11-09 14:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: MODERNIZACJA POMNIKA STU STRACONYCH W ZGIERZU Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-10-18 2017-11-02 12:45 2017-11-02 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu - etap I Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-10-16 2017-10-31 12:45 2017-10-31 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu – etap II Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-09-25 2017-10-10 12:45 2017-10-10 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: BUDOWA DOJŚCIA DO PERONU PRZYSTANKU ZGIERZ – PÓŁNOC REALIZOWANEGO W RAMACH ZADANIA PN.„BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO DWORCA ZGIERZ – PÓŁNOC” – CZĘŚĆ II Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-09-22 2017-10-09 12:45 2017-10-09 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: PRZEBUDOWA CZĘŚCI WEWNĘTRZNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZY ULICY PIĄTKOWSKIEJ W ZGIERZU, NA TERENIE BYŁEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-09-21 2017-10-06 12:45 2017-10-06 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: MODERNIZACJA OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA ZGIERZA. CZĘŚĆ III: PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH: BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ PIŁKARSKIEGO, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ZGIERZU, UL. 1 MAJA 63,W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. : „MODERNIZACJA ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO HALI SPORTOWEJ MOSiR PRZY UL. WSCHODNIEJ ORAZ BOISKA PIŁKARSKIEGO I WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ZGIERZU” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-09-15 2017-10-04 12:45 2017-10-04 13:00
Uwagi:1.Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ. 2.Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: MODERNIZACJA OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA ZGIERZA. CZĘŚĆ I: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH, TERMOMODERNIZACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZASOBU KOMUNALNEGO ORAZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA ZGIERZA”. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-09-11 2017-09-26 12:45 2017-09-26 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji znajdujących się na terenie miasta Zgierza Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-08-16 2017-08-28 12:45 2017-08-28 13:00
Uwagi:1. Zmiana terminu składania ofert. 2. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.3.Załącznik potencjał wykonawczy po zmianie.
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Nadzór inwestorski nad robotami budowlano – montażowymi w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-07-21 2017-08-02 13:45 2017-08-02 14:00
Uwagi:1. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 2. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji znajdujących się na terenie miasta Zgierza Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-07-21 2017-08-02 12:45 2017-08-02 13:00
Uwagi:1. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 2. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-07-19 2017-07-27 12:45 2017-07-27 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-06-26 2017-07-12 12:45 2017-07-12 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: DOKOŃCZENIE PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH WEWNĄTRZ WIEŻY KOŚCIOŁA W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ „ WYKONANIE PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH WIEŻY KOŚCIOŁA FARNEGO pw. św. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W ZGIERZU WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM KONDYGNACJI POZIOMU BALKONÓW DLA POTRZEB PLATFORMY WIDOKOWEJ” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-06-20 2017-07-10 12:45 2017-07-10 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Dojazdowej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-05-26 2017-06-12 12:45 2017-06-12 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów w „zawodach przyszłości” - dostawa pomocy dydaktycznych do wyposażenia pracowni przyrodniczej Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-05-19 2017-05-29 13:45 2017-05-29 14:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

--- strona 3 z 31 ---

Wyszukiwarka zamówien publicznych


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych przetargach wpisz adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.