BAZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa i instalacja fabrycznie nowego sprzętu serwerowego z oprogramowaniem dla Gminy Miasto Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-10-27 2016-11-08 13:45 2016-11-08 14:00
Uwagi:1.Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ. 2.Zamieszczono zmianę treści SIWZ. 3.Zmiana terminu składania ofert
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych, dróg wewnętrznych, chodników, parkingów, placów ,alejek w parkach oraz ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych miasta Zgierza w sezonie Zima -2016/2017 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-10-20 2016-10-28 12:45 2016-10-28 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - część IV Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-10-12 2016-10-27 12:45 2016-10-27 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu na terenie byłej jednostki wojskowej Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-10-07 2016-10-24 12:45 2016-10-24 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-10-05 2016-10-20 12:45 2016-10-20 13:00

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Zaprojektowanie i wykonane wiaty przystankowej zlokalizowanej na Placu Kilińskiego w Zgierzu na działce nr ewid. 55/4 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-09-29 2016-10-14 12:45 2016-10-14 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja obiektu Hali Sportowej MOSiR, ul. Wschodnia 2 w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-09-23 2016-10-10 12:45 2016-10-10 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa dojścia do peronu wraz z przejściem przez tory na terenie przystanku Zgierz-Północ realizowanego w ramach zadania pn. „Budowa układu drogowego do dworca Zgierz-Północ” – część I Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-09-12 2016-09-27 12:45 2016-09-27 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Gminy Miasto Zgierz. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-07-27 2016-08-16 12:45 2016-08-16 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz – część III Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-07-27 2016-08-12 12:45 2016-08-12 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2016/2017 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-07-19 2016-07-27 12:45 2016-07-27 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz – część III Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-07-18 2016-08-02 12:45 2016-08-02 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Bzury do ulicy Mireckiego w Zgierzu – etap V(ulica Mireckiego)w ramach zadania: „Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-07-08 2016-08-16 12:45 2016-08-16 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja budynku gospodarczego w Urzędzie Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-07-06 2016-07-22 12:45 2016-07-22 13:00
Uwagi:1. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ. 2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta Zgierza oraz modernizacja budynku gospodarczego w Urzędzie Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-06-09 2016-06-27 12:45 2016-06-27 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz – część II Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-05-19 2016-06-10 12:45 2016-06-10 13:00
Uwagi:Zamieszczono zmiany treści SIWZ zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz – część II Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-05-19 2016-06-09 12:45 2016-06-09 13:00

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Zgierzu
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Termomodernizacja budynku Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu ul. Długa 29 - etap II Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-05-12 2016-06-13 12:45 2016-06-13 13:00
Uwagi:1. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ. 2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 3. Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ.
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa odwodnienia ul. Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie – etap VI Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-05-11 2016-06-02 12:45 2016-06-02 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Chemików 9 - 11 w Zgierzu – WPF Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-04-15 2016-06-06 12:45 2016-06-06 13:00
Uwagi:Zamieszczono 2 wyjaśnienia treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

--- strona 3 z 29 ---

Wyszukiwarka zamówien publicznych


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych przetargach wpisz adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.