BAZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Dojazdowej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-05-26 2017-06-12 12:45 2017-06-12 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów w „zawodach przyszłości” - dostawa pomocy dydaktycznych do wyposażenia pracowni przyrodniczej Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-05-19 2017-05-29 13:45 2017-05-29 14:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-05-12 2017-05-29 12:45 2017-05-29 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: pow. 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników Urzędu Miasta Zgierza, jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz oraz „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-04-21 2017-06-01 12:45 2017-06-01 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Zgierza w 2017 r. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-04-21 2017-05-11 13:45 2017-05-11 14:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja budynku garażowo-gospodarczego w Urzędzie Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-04-19 2017-05-08 12:45 2017-05-08 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-04-12 2017-04-27 12:45 2017-04-27 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-04-04 2017-04-19 12:45 2017-04-19 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: PRZEBUDOWA ULICY JANA ŚNIECHOWSKIEGO W ZGIERZU Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-03-31 2017-04-18 12:45 2017-04-18 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów w „zawodach przyszłości” - dostawa sprzętu teleinformatycznego Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-03-30 2017-04-11 12:45 2017-04-11 13:00
Uwagi:1. Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ. 2. Zmiana treści SIWZ. 3. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa i rozbudowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Leopolda Staffa i Parzęczewskiej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-03-21 2017-04-05 12:45 2017-04-05 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH WRAZ Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIASTO ZGIERZ W 2017 ROKU Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-03-13 2017-03-21 12:45 2017-03-21 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: WYKONYWANIE NAPRAW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH NA TERENIE MIASTA ZGIERZA W 2017 r. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-03-08 2017-03-23 12:45 2017-03-23 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie siłowni wraz z wyposażeniem na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, ulica Wschodnia 2 - Budżet Obywatelski Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-02-24 2017-03-13 12:45 2017-03-13 13:00

Plan zamówień
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W GMINIE MIASTO ZGIERZ NA ROK 2017 (w trybie art.13a z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015r poz.2164 z późn.zm.) Wiecej...
Data publikacji: 2017-02-14

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonywanie napraw elementów pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych na terenie miasta Zgierza w 2017r. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-01-24 2017-02-08 12:45 2017-02-08 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg Gminy Miasto Zgierz w roku 2017 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-01-13 2017-01-23 12:45 2017-01-23 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Zakup i dostawa worków foliowych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miasto Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-12-05 2016-12-15 12:45 2016-12-15 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: pow. 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ZGIERZ Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-11-23 2017-01-04 12:45 2017-01-04 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści siwz. Zmiana terminu składania ofert.
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-11-15 2016-11-30 12:45 2016-11-30 13:00

--- strona 3 z 30 ---

Wyszukiwarka zamówien publicznych


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych przetargach wpisz adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.