Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Projekt i budowa ścieżki rowerowej wraz z systemami „Bike & Ride” oraz „Park & Ride” w ramach zadania pt.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-03-11 2019-03-26 12:45 2019-03-26 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-03-11 12:20 3397.98 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-03-11 12:20 927.67 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-03-11 12:20 541.87 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-03-11 12:20 15932.21 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-03-11 12:20 603.32 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ cz. 1
2019-03-11 12:20 371 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ cz. 2
2019-03-11 12:20 9426.31 KB 
dokument Formularz oferty
2019-03-11 12:20 93.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-03-11 12:20 44 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-03-11 12:20 55 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2019-03-11 12:20 41.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-03-11 12:20 58 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-03-11 12:20 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-03-11 12:20 58.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-03-11 12:20 46.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2019-03-11 12:20 39.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-03-11 12:20 460.79 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-04-03 15:17 421.51 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2019-03-26 14:04 602.45 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.