Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”, współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-03-11 2019-03-21 12:45 2019-03-21 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-03-11 13:48 3451.78 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019-03-15 10:31 1164.35 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-03-11 13:48 933.52 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-03-11 13:48 693.25 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-03-11 13:48 15932.21 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-03-11 13:48 623.2 KB 
dokument Formularz oferty
2019-03-11 13:48 91 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-03-11 13:48 44 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-03-11 13:48 55 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2019-03-11 13:48 55 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-03-11 13:48 58 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-03-11 13:48 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-03-11 13:48 58.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-03-11 13:48 97 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2019-03-11 13:48 41 KB 
dokument Wzór umowy
2019-03-11 13:48 1207.66 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2019-03-15 10:31 705.85 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe (po zmianie SIWZ)
2019-03-15 10:31 41 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-03-27 13:19 241.2 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-03-21 13:29 119.31 KB 
Uwagi:1. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 2. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.