Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”, współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-03 2019-04-11 12:45 2019-04-11 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2019-04-03 11:13 2303.15 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2019-04-03 11:13 943.89 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-04-03 11:13 457.7 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-04-03 11:13 15932.84 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-04-03 11:13 621.65 KB 
dokument Formularz Oferty
2019-04-03 11:13 91.5 KB 
dokument oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-04-03 11:13 44 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2019-04-03 11:13 55.5 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2019-04-03 11:13 41.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-04-03 11:13 58.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia
2019-04-03 11:13 88.5 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2019-04-03 11:13 58.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2019-04-03 11:13 74 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -usługi
2019-04-03 11:13 41 KB 
dokument Wzór umowy
2019-04-03 11:13 197.6 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-05-24 10:41 275.91 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-04-11 13:30 237 KB 
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 246.000,00 zł z VAT.
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.