Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa zbiornika kąpielowego wraz z systemem podczyszczania wód napływowych i infrastrukturą techniczną towarzyszącą, modernizacja obiektów hydrotechnicznych – jazów oraz budowa pomostów dla wędkarzy na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka” w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-04 2019-04-19 12:45 2019-04-19 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2019-04-04 13:42 2972.16 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019-04-05 09:38 130.3 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2019-04-04 13:42 941.28 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-04-04 13:42 910.39 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-04-04 13:42 2610.9 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-04-04 13:42 11408.46 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2019-04-04 13:42 1993.42 KB 
dokument Formularz Oferty
2019-04-04 13:42 93.5 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2019-04-04 13:42 55.5 KB 
dokument oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-04-04 13:42 44 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2019-04-04 13:42 58.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-04-04 13:42 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2019-04-04 13:42 89 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2019-04-04 13:42 42.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2019-04-04 13:42 47.5 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2019-04-04 13:42 39 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -usługi
2019-04-04 13:42 42 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-04-04 13:42 172 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-04-23 15:08 275.44 KB 
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 2 700.000,00 zł z VAT(poprawa oczywistej omyłki rachunkowej).Zakres przedmiotowy pozostaje bez zmian.
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.