Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa ścieżki zdrowia przy terenach zielonych (siłownia zewnętrzna), zielonej ścieżki zdrowia dla dzieci, skate parku oraz terenów piknikowych ze stolikami zewnętrznymi do gier i małą architekturą w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-04 2019-04-24 13:45 2019-04-24 14:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-04-04 13:44 2820.28 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019-04-11 11:50 280.27 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-04-04 13:44 926.23 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-04-04 13:44 1253.9 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-04-04 13:44 2610.9 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-04-04 13:44 6576.76 KB 
dokument Formularz oferty
2019-04-04 13:44 93.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-04-04 13:44 56 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-04-04 13:44 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-04-04 13:44 58 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-04-04 13:44 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-04-04 13:44 58.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-04-04 13:44 46.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2019-04-04 13:44 39 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2019-04-04 13:44 42 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-04-04 13:44 460.78 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2019-04-11 11:50 318.93 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-05-10 09:51 246.64 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-04-24 14:32 191.34 KB 
Uwagi:1. KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 1.000.000,00 zł z VAT. 2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 3. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ.
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.