Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj, pn.:„Rekreacja przed Malinką”, zlokalizowanego przy ulicy Dolnej 47 w Zgierzu.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-08 2019-04-29 12:45 2019-04-29 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2019-04-08 13:13 2163.81 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019-04-15 15:17 604.05 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2
2019-04-19 09:14 1235.68 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2019-04-08 13:13 937.77 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-04-08 13:13 275.08 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ_PFU
2019-04-08 13:13 924.57 KB 
dokument Formularz Oferty
2019-04-08 13:13 92.5 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2019-04-08 13:13 54 KB 
dokument oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-04-08 13:13 44 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2019-04-08 13:13 58.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-04-08 13:13 57 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2019-04-08 13:13 88.5 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2019-04-08 13:13 40.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2019-04-08 13:13 47 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2019-04-08 13:13 39.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-04-08 13:13 172 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2019-04-15 15:17 85.19 KB 
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_2
2019-04-19 09:14 613.21 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-05-20 13:17 221.86 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-04-29 13:38 185.61 KB 
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 206.000,00 zł z VAT. 2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 3. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ.
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.