Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie modernizacji ulicy Narutowicza w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-19 2019-05-08 13:45 2019-05-08 14:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-04-19 09:12 2792.47 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019-04-25 12:35 1255.76 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-04-19 09:12 930.05 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-04-19 09:12 987.03 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-04-19 09:12 2610.9 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-04-19 09:12 6976.58 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ cz. 1
2019-04-19 09:12 113.34 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ cz. 2
2019-04-19 09:12 86.32 KB 
dokument Formularz oferty
2019-04-19 09:12 93 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-04-19 09:12 44 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-04-19 09:12 55.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2019-04-19 09:12 41 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-04-19 09:12 59 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-04-19 09:12 89 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-04-19 09:12 58.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-04-19 09:12 49.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2019-04-19 09:12 39 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - usługi
2019-04-19 09:12 42 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-04-19 09:12 461.32 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Zmiana treści SIWZ
2019-04-25 12:35 451.01 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-05-20 10:46 401.61 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-05-08 15:18 396.83 KB 
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 2.695.000,00 zł z VAT. Zamieszczono zmianę treści SIWZ. Zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.