Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Rewitalizacja obiektu „Starego Młyna” w Zgierzu, jako nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-25 2019-05-17 12:45 2019-05-17 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2019-04-25 14:16 5155.79 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019-05-10 15:05 1440.98 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2019-04-25 14:16 948.73 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-04-25 14:16 1712.09 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ_PFU
2019-04-25 14:16 2610.9 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-04-25 14:16 1750.9 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2019-04-25 14:16 372.89 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2019-04-25 14:16 976.42 KB 
dokument Załącznik nr 5 do OPZ
2019-04-25 14:16 797.34 KB 
dokument Załącznik nr 6 do OPZ
2019-04-25 14:16 1732.73 KB 
dokument Załącznik nr 7 do OPZ
2019-04-25 14:16 433.65 KB 
dokument Załącznik nr 8 do OPZ
2019-04-25 14:16 190.39 KB 
dokument Formularz Oferty
2019-04-25 14:16 93.5 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2019-04-25 14:16 55.5 KB 
dokument oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-04-25 14:16 44 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2019-04-25 14:16 58.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-04-25 14:16 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2019-04-25 14:16 89 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2019-04-25 14:16 41.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy_roboty budowlane
2019-04-25 14:16 56.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy_usługi
2019-04-25 14:16 57 KB 
dokument doświadczenie zawodowe _roboty budowlane
2019-04-25 14:16 39.5 KB 
dokument doświadczenie zawodowe_usługi
2019-04-25 14:16 42.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-04-25 14:16 175.5 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2019-05-10 15:05 1219.51 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-06-28 13:53 284.86 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2019-05-17 13:29 232.4 KB 
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 8 191.000,00 zł z VAT, w tym: a) w 2019 r. do 1.000.000,00 zł; b) w 2020 r. 7.191.000,00 zł Zamieszczono: 1.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.