Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie modernizacji ulicy Długiej w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-25 2019-05-10 12:45 2019-05-10 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-04-25 15:26 2788.76 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-04-25 15:26 927.96 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-04-25 15:26 1130.32 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-04-25 15:26 2610.9 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-04-25 15:26 7017.46 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ cz. 1
2019-04-25 15:26 113.34 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ cz. 2
2019-04-25 15:26 86.32 KB 
dokument Formularz oferty
2019-04-25 15:26 93 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-04-25 15:26 44 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-04-25 15:26 55 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2019-04-25 15:26 41.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-04-25 15:26 58 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-04-25 15:26 89 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-04-25 15:26 58.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-04-25 15:26 47.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2019-04-25 15:26 39 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - usługi
2019-04-25 15:26 41 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-04-25 15:26 460.84 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-05-30 13:03 400.6 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-05-10 13:46 118.1 KB 
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 2.294.000,00 zł z VAT.
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.