Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-05-06 2019-05-21 12:45 2019-05-21 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2019-05-06 15:34 790.26 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2019-05-06 15:34 940.78 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-05-06 15:34 147.16 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ_PFU
2019-05-06 15:34 799.08 KB 
dokument Załącznik nr 1 do PFU
2019-05-06 15:34 466.29 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU
2019-05-06 15:34 49.44 KB 
dokument Formularz Oferty
2019-05-06 15:34 91.5 KB 
dokument Formularz cenowy
2019-05-06 15:34 131 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2019-05-06 15:34 54.5 KB 
dokument oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-05-06 15:34 44 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2019-05-06 15:34 58.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-05-06 15:34 57.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2019-05-06 15:34 89 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2019-05-06 15:34 41.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy_roboty budowlane
2019-05-06 15:34 46.5 KB 
dokument doświadczenie zawodowe _roboty budowlane
2019-05-06 15:34 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-05-06 15:34 173 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU cz.1
2019-05-07 12:20 5675.88 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU cz.2
2019-05-07 12:20 8009.79 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU cz.3
2019-05-07 12:20 9265.68 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU cz.4
2019-05-07 12:20 5984.31 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU cz.5
2019-05-07 12:20 8430.9 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU cz.6
2019-05-07 12:20 6324.75 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU cz.7
2019-05-07 12:20 6753.98 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU cz.8
2019-05-07 12:20 5826.76 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU cz.9
2019-05-07 12:20 6125.12 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU cz.10
2019-05-07 12:20 6563.18 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU cz.11
2019-05-07 12:20 8491.69 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU cz.12
2019-05-07 12:20 7790.48 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU cz.13
2019-05-07 12:20 6539.16 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU cz.14
2019-05-07 12:20 8130.3 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU cz.15
2019-05-07 12:20 5006.32 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2019-05-13 10:09 225.08 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-05-28 16:05 281.19 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2019-05-21 13:22 210.59 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.