Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i osiedla Krzywie-Chełmy – Budżet Obywatelski
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-05-20 2019-06-04 12:45 2019-06-04 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-05-20 11:44 2434.92 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-05-20 11:44 927.06 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-05-20 11:44 753.28 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-05-20 11:44 451.37 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-05-20 11:44 148 KB 
dokument Formularz oferty
2019-05-20 11:44 92 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-05-20 11:44 44 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-05-20 11:44 54.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2019-05-20 11:44 41 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-05-20 11:44 57.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-05-20 11:44 89 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-05-20 11:44 58.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-05-20 11:44 47 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2019-05-20 11:44 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-05-20 11:44 461.16 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-06-11 13:23 237.15 KB 
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 209.000,00 zł z VAT
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.