Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: REALIZACJA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ, PN.:„REKREACJA PRZED MALINKĄ” ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY DOLNEJ 47 W ZGIERZU
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-05-27 2019-06-11 12:45 2019-06-11 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2019-05-27 13:34 20294.61 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2019-05-27 13:34 937.83 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-05-27 13:34 2496.11 KB 
dokument Załącznik do OPZ_PFU
2019-05-27 13:34 924.57 KB 
dokument Formularz Oferty
2019-05-27 13:34 92.5 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2019-05-27 13:34 54 KB 
dokument oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-05-27 13:34 44 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2019-05-27 13:34 58.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-05-27 13:34 57 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2019-05-27 13:34 88.5 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2019-05-27 13:34 40.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy_roboty budowlane
2019-05-27 13:34 47 KB 
dokument doświadczenie zawodowe _roboty budowlane
2019-05-27 13:34 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-05-27 13:34 174 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2019-06-06 13:44 620.48 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-06-25 13:00 268.21 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2019-06-11 13:24 265.95 KB 
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 212.000,00 zł z VAT. Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.