Przemysław Konrad Staniszewski - Prezydent Miasta Zgierza
Przemysław Staniszewski

Urodzony 04.12.1981 r. w Łodzi 
e-mail: pstaniszewski@umz.zgierz.pl

Dane wyborcze:
Wybrany: 04.11.2018 r. 
Złożenie ślubowania: 21.11.2018 r.
Zgłoszony przez: KW Stowarzyszenie Przemysława Staniszewskiego
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 44543
Liczba uzyskanych ważnych głosów: 13871 - II tura wyborów
W wyborach (II tura) wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 19993 wyborców, co stanowi 44,88% uprawnionych do głosowania.

Prezydent jest kierownikiem Urzędu będący jednocześnie:
1)    Organem wykonawczym Miasta;
2)    Organem w postępowaniach administracyjnych;
3)    Organem podatkowym Miasta.

Do zakresu zadań Prezydenta należy w szczególności:

1) nadzór spraw z zakresu:
 • zadań Pierwszego Zastępcy, Drugiego Zastępcy, Sekretarza oraz prowadzonych przez Skarbnika;
 • organizacji i funkcjonowania Urzędu;
 • polityki kadrowej;
 • polityki finansowej miasta;
 • kontroli zarządczej wynikającej z przepisów prawa;
 • kontroli komórek organizacyjnych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, w tym kontroli finansowej;
 • obronności, bezpieczeństwa, porządku publicznego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej;
 • Urzędu Stanu Cywilnego;
 • infrastruktury technicznej, wodociągów i kanalizacji;
 • dróg publicznych;
 • inwestycji miejskich i rozwoju Miasta;
 • pozyskiwania środków z funduszy krajowych i zagranicznych;
 • nadzoru właścicielskiego w Spółkach z udziałem Miasta;
 • obsługi przedsiębiorców w ramach Zgierskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców;
 • polityki senioralnej w ramach Zgierskiego Centrum Seniora;
 • związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej;
 • prowadzonych przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2) nadzór nad zadaniami realizowanymi przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Zgierzu:
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Wydział Inwestycji i Rozwoju,
 • Wydział Promocji i Kultury
 • Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców
 • Biuro Prawno - Administracyjne,
 • Biuro Audytu i Kontroli,
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
 • Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Pełnomocnik ds. mediów i komunikacji Społeczne,
 • Pełnomocnik ds. wizerunku miasta,
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Pełnomocnik ds. Młodzieży.

Prezydent sprawuje bezpośrednio nadzór i kontrole nad kierownikami jednostek budżetowych miasta:
1) Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
2) Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury
3) Dyrektorem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
4) Dyrektorem Zespołu Miejskich Przychodni Rejonowych
5) Dyrektorem Muzeum Miasta Zgierza
6) Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
7) Kierownikiem Miejskich Usług Komunikacyjnych
8) Komendantem Straży Miejskiej

Prezydent może upoważnić Pierwszego Zastępcę, Drugiego Zastępcę, Sekretarza bądź innego pracownika Urzędu do sprawowania kontroli i nadzoru nad kierownikami jednostek budżetowych.


Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza


Ilość odsłon: 35124
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-06-12 17:51
Ostatnia zmiana: 2019-04-04 10:49
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie informacji.

Rejestr zmian - (54)
Data: 2019-04-04 10:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie informacji.
Data: 2019-02-05 16:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2019-02-05 16:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja po zmianie Regulaminu.
Data: 2018-11-22 09:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po wyborach samorządowych 2018.
Data: 2017-12-04 12:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Likwidacja stanowiska asystenta Prezydenta.
Data: 2016-09-06 10:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2015-03-16 11:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacja o Asystencie PMZ.
Data: 2015-02-03 12:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po zmianie Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2014-12-17 10:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Usunięcie informacji dot. Społecznego Asystenta PMZ.
Data: 2014-12-17 09:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana zdjęcia.
Data: 2014-12-15 11:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie informacji dot. Asystenta Prezydenta.
Data: 2014-12-04 10:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana na stanowisku Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2014-10-03 12:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-08-28 08:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dopisanie informacji dot. asystentki PMZ.
Data: 2014-08-01 11:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-02-28 18:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2013-12-05 11:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana na stanowisku Asystenta PMZ.
Data: 2013-10-17 10:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2013-10-01 11:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2013-07-01 12:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wykreślenie wpisu dot. doradcy Prezydenta.
Data: 2013-03-11 13:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania.
Data: 2013-02-20 11:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2013-02-18 15:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie.
Data: 2013-02-18 15:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana zdjęcia.
Data: 2013-01-03 08:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana na stanowisku Asystenta PMZ.
Data: 2012-10-29 11:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2012-10-04 15:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia nowego Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2012-07-24 16:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego.
Data: 2012-07-04 16:02Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Zmiana osobowa na stanowisku Asystenta Prezydenta.
Data: 2012-06-30 09:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana wynikająca ze zmiany Regulaminu Organizacyjnego.
Data: 2012-01-11 10:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji o doradcy PMZ.
Data: 2011-10-03 09:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Doradca Prezydenta Miasta Zgierza ds. finansowych.
Data: 2011-08-17 13:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacja dot. Asystenta Prezydenta.
Data: 2011-08-05 12:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna na stanowisku.
Data: 2011-07-01 11:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z zarządzenia Nr 141/VI/2011 PMZ.
Data: 2011-03-25 09:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja danych dot. Asystenta Prezydenta Miasta.
Data: 2011-02-15 13:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana wynikająca ze zmiany Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2011-01-12 14:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMZ.
Data: 2011-01-03 10:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w tytule artykułu.
Data: 2010-12-13 08:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Usunięcie informacji dodatkowych.
Data: 2010-12-10 16:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana danych wyborczych.
Data: 2010-12-10 13:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadyenie dodatkowzch informacji.
Data: 2010-12-09 13:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana osobowa Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2010-10-12 09:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana zakresu zadań.
Data: 2010-02-01 14:45Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Zmiana dot. Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji
Data: 2009-01-21 10:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie zmian w zakresie zadań Prezydenta.
Data: 2008-11-26 09:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania.
Data: 2008-09-10 12:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w zakresie zadań Prezydenta.
Data: 2008-08-26 12:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie adresu e-mail.
Data: 2008-05-08 11:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie informacji w życiorysie.
Data: 2008-04-30 17:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana adresu e-mail.
Data: 2007-12-03 12:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego UMZ.
Data: 2007-11-30 15:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu.
Data: 2007-09-13 15:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania.
Data: 2007-06-12 17:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator