Osiedle Nowe Miasto w Zgierzu

Informacje ogólne:
VI kadencja (czerwiec 2019 r do czerwiec 2023 r.)
Siedziba:
ul. Dubois 15 (II kl. - świetlica osiedlowa)
Kontakt:
Dorota Jatczak - Przewodnicząca Zarządu Osiedla
tel. 609-350-099

Rada Osiedla Nowe Miasto:

 1. Agnieszka Bundzylak-Dąbrowska - Przewodnicząca Rady Osiedla
 2. Robert Lewiak - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla

 3. Dorota Jatczak - Przewodniczący Zarządu Osiedla
 4. Alfreda Witczak - Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla
 5. Joanna Stopczyk - Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla
 6. Monika Gaczyńska - Członek Zarządu Osiedla

 7. Jacek Graczyk - Członek Rady Osiedla
 8. Jadwiga Jędrzejczak - Członek Rady Osiedla
 9. Anna Marcińska - Członek Rady Osiedla
 10. Albert Melinis - Członek Rady Osiedla
 11. Teresa Sieradzka - Członek Rady Osiedla
 12. Adrian Różalski - Członek Rady osiedla
 13. Rafał Wlazły - Członek Rady Osiedla
Wykaz ulic jednostki pomocniczej:

1 Maja (P 10-44, N 1-39), 3 Maja (P 6-60, N 7-81), Barlickiego, Cezaka, Dąbrowskiego (P 2-18, N 15-39), Długa (P 14-68C, N 13-85), Dubois (P 2-52, N 1-49), Kolejowa (P 2-16, N 1-5), Księdza Rembowskiego, Kuropatwińskiej, Łączna, Łęczycka (P 24-28), Łódzka (N 25-33), Mielczarskiego, Narutowicza, Orla, Parkowa, Plac Kilińskiego, Plater, Republikańska, Sikorskiego, Skłodowskiej-Curie, Spacerowa, Spółdzielcza, Wschodnia (N 1-29).

P - parzyste numery posesji, N - nieparzyste numery posesji

Podstawa prawna:

Statut Osiedla - załącznik do uchwały Nr XVI/151/04 (zmiany do statutu: uchwała Nr XXXVII/347/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 9 sierpnia 2005 r.)

Opis granic - uchwała Nr XXVII/253/04

Jednostka pomocnicza powołana na podst. uchwały Nr XLVII/378a/98 Rady Miasta Zgierza z dn. 18.06.1998 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Zgierza - Osiedla Nowe Miasto

Ilość odsłon: 11919
Dokument wytworzył(a): Biuro Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-06-20 13:28
Ostatnia zmiana: 2019-08-26 15:48
Zakres ostatniej zmiany: Wygaśnięcie mandatu Pana Zbigniewa Bełkowskiego - Członek Rady Osiedla z powodu śmierci.

Rejestr zmian - (28)
Data: 2019-08-26 15:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wygaśnięcie mandatu Pana Zbigniewa Bełkowskiego - Członek Rady Osiedla z powodu śmierci.
Data: 2019-07-15 13:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2019-07-10 16:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Nowy skład RO po wyborach.
Data: 2019-05-28 14:22Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja obwieszczenia - Wybory do Rady Osiedla Nowe Miasto
Data: 2019-04-12 09:39Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja terminu wyborów
Data: 2018-12-27 10:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Uzupełniony skład Rady Osiedla.
Data: 2018-05-18 16:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w składzie osobowym.
Data: 2018-03-30 10:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wygaśnięcie mandatów Radnych: pani Jadwigi Duk oraz pana Jerzego Szalińskiego z powodu śmierci.
Data: 2015-07-08 12:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja składu Rady Osiedla V kadencji.
Data: 2015-06-15 08:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja protokołu z głosowania.
Data: 2015-05-28 14:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Obwieszczenia Komisji Wyborczej.
Data: 2015-05-12 09:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Informacji KW.
Data: 2015-03-16 13:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji o wyborach.
Data: 2014-11-21 13:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wygaśnięcie mandatu.
Data: 2013-09-11 13:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu ulic.
Data: 2013-08-27 12:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wykaz ulic w trakcie aktualizacji.
Data: 2012-03-21 15:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana opisu granic.
Data: 2012-03-13 10:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu ulic.
Data: 2011-07-29 09:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja składu Rady Osiedla po wyborach.
Data: 2011-06-01 14:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja obwieszczenia.
Data: 2011-05-25 12:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacja o wyłożeniu spisu wyborców.
Data: 2011-05-23 09:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodatkowy termin zgłaszania kandydatów.
Data: 2011-05-04 14:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacja dot. zgłaszania kandydatów.
Data: 2011-04-08 11:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie informacji dot. przeprowadzenia wyborów.
Data: 2010-01-05 11:50Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Zmiana Wiceprzewodniczącej Rady Osiedla.
Data: 2008-11-18 11:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie numerów telefonów do kontaktu.
Data: 2007-12-19 10:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2007-09-14 12:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Nowa kadencja Rady Osiedla Nowe Miasto.
Data: 2007-06-20 13:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator