Fundacja "Twórczy, Aktywni"*

Zgierz, ul. Jana Pawła II 19

http://www.tworczyaktywni.org.pl/

fundacjatak@wp.pl

Zgierz, ul. Jana Pawła II 19

tel. 512969912

Fundacja istnieje od połowy 2006 roku. Jej cele to: wyrównywanie szans edukacyjnych, tworzenie warunków do rozwoju kulturalnego, oświatowego i socjalnego różnym grupom dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb i dysfunkcji; ochrona dziedzictwa kulturowego; budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Od kilku lat Fundacja realizuje działania akcji „Masz głos, masz wybór”, których celem jest pobudzanie aktywności społecznej, budowanie dialogu i społeczeństwa obywatelskiego; w 2013 roku uzyskała nominację do nagrody Super Samorząd.

Fundacja prowadzi warsztaty z zakresu: kinezjologii edukacyjnej, treningi pamięci, koncentracji, twórczego myślenia i szybkiego czytania, edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego, komunikacji i technologii informacyjno-komunikacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych; organizuje konkursy literackie, plastyczne, wiedzy o samorządzie terytorialnym. Pomaga organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym w tworzeniu projektów, wniosków a także szkoli w zakresie budowania zespołu i zarządzania. Realizowała projekty międzypokoleniowe i projekt dla młodzieży licealnej „Impulsy tolerancji i samorzadności” dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach porogramu „Szkoła z Pasją”, gdzie ważnym wątkiem była tożsamość, tolerancja, wielokulturowość. W 2013 roku zrealizowała m.in. projekt IMPULS we współpracy z MOPS (DDP) i Gminą Miasto Zgierz, dofinansowany przez MPiPS, adresowany do seniorów, uruchomiła Bank Czasu i Poradnię Obywatelską, upowszechnia mediację, jako formę rozwiązywania konflików. Od pięciu lat organizuje na początku października Dzień Tkacza/Tkaczki w Zgierzu (http://dzientkaczki.wordpress.com/ ).


Ilość odsłon: 884
Dokument wytworzył(a): Fundacja "Twórczy, Aktywni"
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2016-11-07 14:18
Ostatnia zmiana: 2019-01-24 13:11
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie gwiazdki w tytule.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2019-01-24 13:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie gwiazdki w tytule.
Data: 2016-11-07 14:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator