Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych
Sposoby i zasady udostępniania danych

Na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej

Zakres informacji

1) l.p.,
2) adres nieruchomości,
3) parametry zbiornika bezodpływowego,
4) parametry przydomowej oczyszczalni ścieków,
5) kanalizacja sanitarna.

Podstawa prawna

art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Komórka organizacyjna


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Ilość odsłon: 606
Dokument wytworzył(a): Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2017-02-01 16:01
Ostatnia zmiana: 2017-02-01 16:01
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2017-02-01 16:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator