II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza
Zapraszam na II sesję Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, która odbędzie się w dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 10.30  w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, w Sali Konferencyjnej.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania  oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze członkom Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza nieobecnym na I sesji.
 4. Informacja na temat realizacji działań prowadzonych przez Młodzieżową Radę podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2017.
 5. Informacja na temat kalendarium imprez organizowanych przez Miasto w roku 2017.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) ogłoszenia konkursu walentynkowego dla młodzieży zgierskiej i przyjęcia regulaminu,
  b) powołania komisji do spraw opracowania zmian w Statucie i Regulaminie Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Pisma skierowane do MRMZ.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza
Adrian Pal

Ilość odsłon: 558
Dokument wytworzył(a): Adrian Pal
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2017-02-13 08:43
Ostatnia zmiana: 2017-02-13 08:43
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2017-02-13 08:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator