XXXI sesja RMZ
27 lutego 2017 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad sesji:


Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XXX sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. porządku obrad ppkt a)
Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz w 2017 roku dotacji od Powiatu Zgierskiego w celu realizacji zadań z zakresu zbiorowego transportu publicznego.

Pkt 7. porządku obrad ppkt b)
Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.

Pkt 7. porządku obrad ppkt c)
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”.

Pkt 7. porządku obrad ppkt d)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/468/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmienionej uchwałą Nr II/8/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Grotnickiej.

Pkt 7. porządku obrad ppkt e)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/469/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – Północ.

Pkt 7. porządku obrad ppkt f)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Zgierza nr XVII/223/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów na linii Aleksandrów Łódzki - Zgierz - Stryków.

Pkt 7. porządku obrad ppkt g)
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza: Hali Sportowej MOSiR – II etap oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 5” w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017 obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Pkt 7. porządku obrad ppkt h)
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej – łaźnia miejska w Zgierzu”, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017.

Pkt 7. porządku obrad ppkt i)
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia ze Spółką „Wodociągi
i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego w Zgierzu”.

Pkt 7. porządku obrad ppkt j)
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

Pkt 7. porządku obrad ppkt k)
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. porządku obrad ppkt l)
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXX/366/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2017 r.

Pkt 7. porządku obrad ppkt m)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2017 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7. porządku obrad ppkt n)
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.

Pkt 7. porządku obrad ppkt o)
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zgierza do podjęcia działań zmierzających do umieszczenia inwestycji polegającej na rozbudowie hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu o nową halę wielofunkcyjną do Planów prowadzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Pkt 8. porządku obrad
Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu
za rok 2016.

Pkt 9. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 10. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 12. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Porządek obrad2017-02-21 13:41 286.4 KB 

Ilość odsłon: 800
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2017-02-20 16:33
Ostatnia zmiana: 2017-02-21 13:41
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja załącznika.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2017-02-21 13:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja załącznika.
Data: 2017-02-20 16:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Usunięcie błędu.
Data: 2017-02-20 16:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator