Interpelacje i zapytania - rok 2017
30 dnia

Osoba
składająca

Sprawa

Treść

Treść

VII KADENCJA
28-12 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. zmiany trasy linii autobusowej nr 9 interpelacja odpowiedź
28-12 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. wywiadu telewizyjnego z udziałem Prezydenta interpelacja odpowiedź
28-12 Klub Radnych Przemysława Staniszewskiego dot. kursowania tramwajów linii 46 interpelacja odpowiedź
28-12 Henryka Piekut
Jakub Pyrzanowski
Radni RMZ
dot. komunikacji miejskiej na Osiedlu Rudunki interpelacja odpowiedź
30-11 Rada Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. budowy placu zabaw
interpelacja odpowiedź
30-11 Rada Osiedla Chełmy-Adelmówek
dot. wyrównania nawierzchni ulic: Wiewiórczej, fragmentu ulicy Chopina, Prostej w kierunku torów PKP interpelacja odpowiedź
30-11 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot. zmiany organizacji ruchu interpelacja odpowiedź
30-11 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. kosztów budowy nawierzchni ul. Dojazdowej
interpelacja odpowiedź
30-11 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. naprawy nawierzchni ul. Jabłoniowej i Krętej
interpelacja odpowiedź
30-11 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 10
interpelacja odpowiedź
30-11 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. usunięcia drzew rosnących przy przejściach dla pieszych oraz podjęcia rozmów ze spółką Markab w celu realizacji połączeń autobusowych na linii 6
interpelacja odpowiedź
30-11 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. sposobu głosowania w Budżecie Obywatelskim
interpelacja odpowiedź
30-11 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. sytuacji w spółce MPGK
interpelacja odpowiedź
27-10 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. budowy miasteczka ruchu rowerowego interpelacja odpowiedź
27-10 Rada Osiedla Podleśna
dot. przystąpienie do programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) interpelacja odpowiedź
27-10 Andrzej Piłacik
Radny RMZ
dot. umieszczenia w planie finansowym na 2018 rok zadań inwestycyjnych w obrębie ulic: Mielczarskiego, Dubois, Rembowskiego
interpelacja odpowiedź

odpowiedź
26-10 Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek
dot. remontu ulic: Myśliwska, Chopina, Wiewiórcza
interpelacja odpowiedź
26-10 Zarząd Rady Osiedla Nowe Miasto
dot. postulatów mieszkańców Osiedla Nowe Miasto zawartych w piśmie z dn. 20.09.br interpelacja -
26-10 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. utwardzenia ulicy Brzoskwiniowej oraz wybudowanie chodnika
interpelacja odpowiedź
26-10 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. remontu chodnika oraz utwardzenia ulicy Ignacego Hordliczki. interpelacja odpowiedź
26-10 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. remontu - utwardzenia ulicy Generała Józefa Bema w Zgierzu oraz wybudowanie chodnika interpelacja odpowiedź
26-10 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. kolejnego etapu utwardzenia oraz wybudowanie chodnika przy ulicy Letniej interpelacja odpowiedź
26-10 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. remontu ulicy Zygmunta Sierakowskiego interpelacja odpowiedź
26-10 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. kolejnego etapu utwardzenia ulicy Władysława Jagiełły oraz wybudowanie chodnika przy tej ulicy interpelacja odpowiedź
26-10 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. oceny działalności spółek miejskich w roku 2016 interpelacja odpowiedź
26-10 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. ustanowienia po jednym miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych przy placówkach oświatowych
interpelacja odpowiedź
16-10 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. modernizacji chodnika przed SP8 interpelacja odpowiedź
16-10 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. modernizacji boiska zewnętrznego do gier zespołowych w SP nr 4 interpelacja odpowiedź
26-10 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. doposażenia basenu MOSiR - zakup i montaż jacuzzi interpelacja -
18-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji zlokalizowanej w Zgierzu przy ulicy Boruty 21 interpelacja odpowiedź
28-09 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. możliwości wprowadzenia bezpłatnego połączenia telefonicznego z Miejskim Zespołem Przychodni Rejonowych w Zgierzu interpelacja odpowiedź
02-10 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. możliwości zmiany organizacji parkowania wzdłuż ul. Długiej interpelacja odpowiedź
02-10 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. możliwości zmiany organizacji ruchu w obrębie ul. Długiej i „Starego Młyna" interpelacja odpowiedź
29-09 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. przeglądu słupów energetycznych na terenie Osiedla
interpelacja odpowiedź
29-09 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. przycięcia gałęzi przy ul. Lipowej i Prostej
interpelacja odpowiedź
27-09 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek
dot. zabezpieczenia środków w budżecie na przebudowę ul. Lipowej
interpelacja odpowiedź
27-09 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. kosztów organizacji festiwalu "Wolność Słowa 2"
interpelacja odpowiedź
29-09 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. sposobu zbierania głosów na projekty w budżecie obywatelskim
interpelacja odpowiedź
29-09 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. ograniczenia prędkości na ul. ks. Sz. Rembowskiego
interpelacja odpowiedź
29-09 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych u zbiegu ul. Aleksandrowskiej i ul. Targowe interpelacja odpowiedź
29-09 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji zlokalizowanej w Zgierzu przy ulicy Boruty 21 interpelacja odpowiedź
29-09 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. daty rozpoczęcia prac
termomodernizacyjnych na poszczególnych obiektach
interpelacja odpowiedź
29-09 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. zasadności pobierania przez TBS dodatkowych opłat w czynszu interpelacja odpowiedź
29-09 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. poniesionych kosztów na organizację III edycji koncertu pn. „Zgierz City of Power" interpelacja odpowiedź
27-09 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. możliwości umieszczenia ławek wzdłuż nowo wyremontowanego odcinka ciągu pieszo - rowerowego biegnącego wzdłuż ul. Staffa interpelacja odpowiedź
27-09 Jakub Filipowicz
Grzegorz Leśniewicz
Radni RMZ
dot. interwencji w sprawie przycięcia
rosnących koron drzew przy ul. Ciosnowskiej na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Musierowicza
interpelacja odpowiedź
25-09 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot.zintensyfikowania działań mających na celu wymianę wiaty przystanku autobusowego przy ul. Sierakowskiego lub jej rozbudowę interpelacja odpowiedź
31-08
Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. podania kosztów remontu pokoju w UMZ
interpelacja odpowiedź
31-08
Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek
dot.
- naprawy nawierzchni ul. Koszarowej;
- progów zwalniających na ul. Zagajnikowej;
- stada dzików żerujących na osiedlu
interpelacja odpowiedź
31-08
Zarząd Osiedla Krzywie-Chełmy dot. naprawy nawierzchni ul. Klonowej
interpelacja odpowiedź
31-08
Zarząd Osiedla Krzywie-Chełmy
dot. podawania danych przy głosowaniu na projekt z budżetu obywatelskiego
interpelacja odpowiedź
31-08
Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. możliwości zwolnienia z opłaty za przewóz roweru
interpelacja -
31-08
Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. zainstalowania lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic
interpelacja odpowiedź
31-08
Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. posadowienia wiaty przystankowej przy pętli autobusowej
interpelacja odpowiedź
31-08
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. cennika usług cmentarza komunalnego
interpelacja odpowiedź
31-08
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta
interpelacja odpowiedź
31-08
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. świadectw szkolnych po reformie oświaty
interpelacja odpowiedź
31-08
Radosław Gajda
Radny RMZ
dot. przycięcia gałęzi drzewa zasłaniających znak drogowy
interpelacja odpowiedź
07-08
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. udostępnienia załączników do umowy PPP
interpelacja odpowiedź
07-08
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. zasad udostępniania sal w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy"
interpelacja odpowiedź
07-08
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. postępowania sądowego w trybie wyborczym
interpelacja odpowiedź
07-08
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. postępowania sądowego o ustanowienie drogi koniecznej
interpelacja odpowiedź
07-08
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. daty zameldowania Prezydenta Miasta w Zgierzu
interpelacja odpowiedź
18-07
Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. oznakowania zatoczki parkingowej przy pl. Jana Pawła II
interpelacja odpowiedź
18-07
Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. doposażenia oraz ogrodzenia placu zabaw przy ul. Mielczarskiego
interpelacja odpowiedź
18-07
Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. zamontowania progów zwalniających na ul. ks. Rembowskiego oraz barierek ochronnych przed wejściem do CKD
interpelacja odpowiedź
18-07
Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. wykonania remontu nawierzchni ul. E. Plater
interpelacja odpowiedź
12-07
Elżbieta Krzewina
Krzysztof Wężyk
Radni RMZ
dot. utwardzenia nawierzchni ulic
interpelacja odpowiedź
12-07
Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. umożliwienia wjazdu autokarów na ul. M. Skłodowskiej Curie
interpelacja odpowiedź
12-07
Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. naprawy lub wymiany chodnika
interpelacja odpowiedź
12-07
Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. budowy podestu na pl. Kilińskiego ułatwiającego mieszkańcom wsiadanie/wysiadanie do/z tramwaju
interpelacja odpowiedź
12-07
Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. zamontowania lustra na skrzyżowaniu ulic: Rembowskiego i Mielczarskiego
interpelacja odpowiedź
12-07
Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. remontu ul. Długiej
interpelacja odpowiedź
12-07
Zbigniew Linkowski
Radny RMZ
dot. poprawy estetyki budynku Hufca ZHP
interpelacja odpowiedź
11-07
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. zapytania o złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie naruszenia dóbr osobistych
interpelacja odpowiedź
11-07
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. określenia zasad udziału stowarzyszeń i organizacji w imprezach miejskich
interpelacja odpowiedź
11-07
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. udostępnienia ksero deklaracji, którą składał Prezydent Miasta kandydując
na radnego do Rady Powiatu Zgierskiego w wyborach samorządowych w 2014 r.
interpelacja odpowiedź
11-07
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. zasad udostępniania sal w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy"
interpelacja odpowiedź
11-07
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. udostępnienia załączników do umowy PPP
interpelacja odpowiedź
11-07
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. postępowania sądowego w trybie wyborczym
interpelacja odpowiedź
11-07
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. daty zameldowania Prezydenta Miasta w Zgierzu
interpelacja odpowiedź
11-07
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. postępowania sądowego o ustanowienie drogi koniecznej
interpelacja odpowiedź
04-07
Radosław Gajda
Bartosz Janiszewski
Radni RMZ
dot. ścieżki rowerowej przy ul. Staffa
interpelacja odpowiedź
29-06
Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. udzielenia odpowiedzi mieszkańcom ul. Czereśniowej w sprawie przebudowy ulic
interpelacja odpowiedź
29-06
Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. naprawy chodników
interpelacja odpowiedź
29-06
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. złożonych przez Miasto wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych za lata 2015-2016
interpelacja odpowiedź
29-06
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. oznakowania objazdu dla remontowanej ul. Śniechowskiego
interpelacja odpowiedź
29-06
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. modernizacji ścieżki przy boisku Orlik
interpelacja odpowiedź
29-06
Radosław Gajda
Przewodniczący RMZ
dot. przycięcia gałęzi drzewa rosnącego przy ulicy
interpelacja odpowiedź
29-06
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. osób zatrudnionych w miejskich spółkach i jednostkach
interpelacja odpowiedź
25-05
Rada Osiedla Chełmy-Adelmówek
dot. naprawy nawierzchni ulic
interpelacja odpowiedź
25-05
Zarząd Osiedla Krzywie-Chełmy dot. uchwały ustalającej szczegółowe zasady i realizację konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego
interpelacja -
25-05
Zarząd Osiedla Krzywie-Chełmy
dot. wymiany wiaty przystankowej przy ul. Długiej/Sierakowskiego
interpelacja odpowiedź
25-05
Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. złego stanu chodnika przy ul. Poprzecznej i Ciosnowskiej interpelacja odpowiedź
25-05
Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. złego stanu chodnika przy ul. Konopnickiej
interpelacja odpowiedź
25-05
Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. rozważenia przystąpienia przez Prezydenta do Stowarzyszenia "Tak dla S-14"
interpelacja odpowiedź
25-05
Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. zmiany miejsca fotoradaru usytuowanego przy polach lućmierskich
interpelacja odpowiedź
25-05
Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. stanu nawierzchni ulic oraz budowy ulicy Dojazdowej
interpelacja odpowiedź
25-05
Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. utworzenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy placówkach oświatowych
interpelacja odpowiedź
25-05
Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. stanu dróg w dzielnicy Proboszczewice
interpelacja odpowiedź
25-05
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. dopłat do kapitału spółki MPGK
interpelacja odpowiedź
25-05
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. stanu nawierzchni ulic
interpelacja odpowiedź
25-05
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. administrowania cmentarzem komunalnym
interpelacja odpowiedź
15-05
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. przebiegu uroczystości święta 3 Maja
interpelacja odpowiedź
15-05
Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. utworzenia "Zgierskiej linii informacyjnej"
interpelacja odpowiedź
27-04
Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. stanów technicznych budynków oświatowych posiadających sale gimnastyczne
interpelacja ustna
(Protokół nr 34/17)
odpowiedź
27-04
Rada Osiedla 650-lecia
dot. naprawy nawierzchni ulic
interpelacja odpowiedź
27-04
Elżbieta Krzewina
Marek Sencerek
Radni RMZ
dot. lokalizacji stacji rowerowej
interpelacja odpowiedź
27-04
Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. zmian w organizacji ruchu
interpelacja odpowiedź
27-04
Rafał Antczak
Radny RMZ
dot. wykonania nakładki asfaltowej
interpelacja odpowiedź
27-04
Rafał Antczak
Radny RMZ
dot. naprawy nawierzchni ulic
interpelacja odpowiedź
27-04
Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. naprawy nawierzchni ulic
interpelacja odpowiedź
27-04
Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. rodzaju czasopism w bibliotece miejskiej
interpelacja odpowiedź
12-04
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. wyjaśnienia sytuacji wykrycia na terenie spółki miejskiej pola uprawnego konopi indyjskich
interpelacja odpowiedź
12-04
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. wpływów do spółki MPGK z tytułu najmu lokali użytkowych
interpelacja odpowiedź
10-04
Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. zwiększenia liczby kursów dla nauczycieli z udzielania pierwszej pomocy w placówkach oświatowych
interpelacja odpowiedź
07-04
Agata Grzelak Makowczyńska
Radna RMZ
dot. funkcjonowania linii 51
interpelacja odpowiedź
07-04
Agata Grzelak Makowczyńska
Radna RMZ
dot. przywrócenie zlikwidowanych schodów - wiadukt przy ulicy Długiej
interpelacja odpowiedź
30-03
Zarząd Osiedla Chełmy- Adelmówek dot. zainstalowania większej liczby koszy na śmieci
interpelacja odpowiedź
30-03
Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. przesunięcia wejścia głównego społecznej szkoły TPZ od strony ul. Leśmiana
interpelacja odpowiedź
30-03
Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. przekazania kopii podpisanego porozumienia
interpelacja odpowiedź
30-03
Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. analizy kosztów doręczeń decyzji podatkowych
interpelacja odpowiedź
30-03
Aneta Grzelak
Radna RMZ
dot. utworzenia podjazdu dla osób niepełnosprawnych - wiadukt ul. Długa
interpelacja odpowiedź
30-03
Klub Radnych Przemysława Staniszewskiego
dot. instalacji poziomych ograniczników prędkości
interpelacja odpowiedź
30-03
Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. prac remontowych na targowisku miejskim
interpelacja odpowiedź
30-03
Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. naprawy nawierzchni ul. Letniej
interpelacja odpowiedź
30-03
Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. złego stanu nawierzchni ulic
interpelacja odpowiedź
30-03
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. zmian w komunikacji tramwajowej i autobusowej między Łodzią a Zgierzem
interpelacja odpowiedź
30-03
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. prac porządkowych wykonywanych przez spółkę Wod-Kan
interpelacja odpowiedź
30-03
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. wycinki drzew przy ul. Chemików
interpelacja odpowiedź
30-03
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. braku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie  byłych zakładów Boruta
interpelacja odpowiedź
30-03
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. postępowania o wydanie decyzji środowiskowych
interpelacja odpowiedź
30-03
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. zasad wynajmu sali w Parku Kulturowym
interpelacja odpowiedź
30-03
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. wysokości wpłaconego podatku od nieruchomości
interpelacja odpowiedź
09-03
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. budowy chodnika
interpelacja odpowiedź
15-03
Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. wdrożenia biletu specjalnego w usługach komunikacji miejskiej
interpelacja odpowiedź
02-03
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. rozliczenia administrowaniem nieruchomości w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24
interpelacja odpowiedź
02-03
Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. działań proekologicznych i dotacji na wymianę źródeł ciepła
interpelacja odpowiedź
27-02
Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów
dot. dowozu dzieci do szkoły
interpelacja odpowiedź
27-02
Rada Osiedla Chełmy-Adelmówek
dot. naprawy chodnika
interpelacja odpowiedź
27-02
Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. wstrzymania budowy drogi S-14
interpelacja odpowiedź
27-02
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. przebudowy ulicy Kwasowej
interpelacja odpowiedź
27-02
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. naprawy nawierzchni Placu Targowego
interpelacja odpowiedź
27-02
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. kosztów naprawy ulicy
interpelacja odpowiedź
27-02
Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. sprawdzenia stanu technicznego balkonów w zasobie komunalnym
interpelacja odpowiedź
27-02
Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. monitorowania czystości działek miejskich
interpelacja odpowiedź
27-02
Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. naprawy nawierzchni dróg
interpelacja odpowiedź
27-02
Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. wprowadzenie zmiany w oprogramowaniu sygnalizatora świetlnego światła zielonego
interpelacja odpowiedź
27-02
Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. bonifikaty na przejazdy komunikacją miejską dla osób w wieku 65-70 lat
interpelacja odpowiedź
27-02
Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. budowy placu zabaw i miejsc rekreacji
interpelacja odpowiedź
14-02
Idzi Antczak
Andrzej Mięsok
Radni RMZ
dot. umowy w ramach PPP
interpelacja odpowiedź
08-02
Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. terminowości wpływu środków na świadczenia „Rodzina 500+".
interpelacja odpowiedź
08-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. planów władz miasta w zakresie walki ze smogiem interpelacja odpowiedź
08-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. weryfikacji kwalifikacji pracowników zatrudnionych w obiektach sportowych
interpelacja odpowiedź
03-02 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. liczby najemców lokali komunalnych posiadających zaległości z tytułu czynszu i opłat za media
interpelacja odpowiedź
31-01
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. kontroli kompleksowej RIO
interpelacja odpowiedź
31-01
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. przebudowy ulicy Kwasowej
interpelacja odpowiedź
31-01
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. przetargu na zimowe utrzymanie dróg publicznych
interpelacja odpowiedź
31-01
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. inwestycji wykonanych w latach 2015-2016
interpelacja odpowiedź
31-01
Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. planowanej likwidacji bezpośredniego połączenia z Łodzią - linii 51
interpelacja odpowiedź

Ilość odsłon: 1957
Dokument wytworzył(a): Radni RMZ, Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2017-02-27 16:08
Ostatnia zmiana: 2019-09-12 09:00
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie do poddziału.

Rejestr zmian - (18)
Data: 2019-09-12 09:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do poddziału.
Data: 2018-01-23 09:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2018-01-22 15:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2017-12-22 13:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2017-11-16 15:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2017-11-10 15:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2017-09-25 15:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2017-08-04 15:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Sortowanie w tabeli.
Data: 2017-08-04 15:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2017-06-27 16:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja odpowiedzi.
Data: 2017-06-23 13:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2017-06-02 14:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w opisie interpelacji ustnej.
Data: 2017-05-24 15:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2017-04-27 11:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie opisu spraw oraz publikacja odpowiedzi na interpelację nr 22..
Data: 2017-04-26 16:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie osób składających interpelacje.
Data: 2017-04-26 16:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2017-03-23 14:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji za luty.
Data: 2017-03-01 12:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośników do odpowiedzi na interpelacje oraz ponowna publikacja interpelacji nr 1.
Data: 2017-02-27 16:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator