XXXIV sesja RMZ
27 kwietnia 2017 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad sesji:


Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/277/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz nadania jej Statutu.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu najemcom tych lokali.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka ulicy Kolejowej w Zgierzu poprzez wyłączenie z użytkowania działek nr ewid. 236/65, 236/66, 236/67 w obr. Z-129.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania przez Prezydenta Miasta Zgierza konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2017 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność lub pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Zgierz służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu na pokrycie straty wynikającej z administrowania nieruchomością zabudowaną budynkiem Łaźni Miejskiej, położoną w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24.

Pkt 8. porządku obrad
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście.

Pkt 9. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 10. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 12. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Porządek obrad2017-04-20 15:19 219.94 KB 

Ilość odsłon: 712
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2017-04-20 15:19
Ostatnia zmiana: 2017-04-20 15:25
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie tytułu.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2017-04-20 15:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie tytułu.
Data: 2017-04-20 15:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator