Zgłoszenie dziennego opiekuna do wykazu prowadzonego przez Prezydenta Miasta Zgierza
Sprawę prowadzi:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. , poz. 157), na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Podmiot zatrudniający dziennych opiekunów zobowiązany jest do ich zgłaszania  do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty

Przy składaniu wniosku konieczne jest okazanie umowy o świadczenie usług zawartej z dziennym opiekunem.

Wniosek nie podlega opłacie.

Po weryfikacji wniosku organ prowadzący wykaz dziennych opiekunów, w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, dokonuje wpisu do wykazu dziennych opiekunów zamieszczonego na stronie podmiotowej BIP.
(podstawa prawna – art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - Dz. U. z 2016 r. , poz. 157)

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem następuje wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu, po uprzednim powiadomieniu organu.

Informacji w sprawie procedury związanej z prowadzeniem wykazu dziennych opiekunów Gminy Miasto Zgierz udziela

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Wniosek2017-07-04 15:11 115.66 KB 
dokument Wniosek2017-07-04 15:11 31.5 KB 

Ilość odsłon: 591
Dokument wytworzył(a): Jolanta Świderska
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2017-07-04 15:11
Ostatnia zmiana: 2017-07-04 15:20
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie linku.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2017-07-04 15:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie linku.
Data: 2017-07-04 15:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator