XXXVII nadzwyczajna sesja RMZ
12 lipca 2017 r., godz. 13.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16
Sesja zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Zgierza

Projekty uchwał

Proponowany przez wnioskodawcę porządek obrad sesji nadzwyczajnej:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 4. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do Programu Ograniczania Niskiej Emisji ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i realizacji zadania "Zgierz walczy ze smogiem-dofinansowanie dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła".

Pkt 4. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2017 w zakresie zadań własnych.

Pkt 4. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033.

Pkt 5. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski osiedli.

Pkt 6. porządku obrad
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 7. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.


Ilość odsłon: 620
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2017-07-11 15:56
Ostatnia zmiana: 2017-07-11 15:56
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2017-07-11 15:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator