XXXVIII nadzwyczajna sesja RMZ
16 sierpnia 2017 r., o godz. 14.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16
Sesja zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Zgierza

Projekty uchwał

Proponowany przez wnioskodawcę porządek obrad sesji nadzwyczajnej:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Podjęcie uchwały w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na złożenie do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosku o dofinansowanie ze środków pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników – rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną”,
  b) zmiany uchwał nr XXXVI/464/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza: Hali Sportowej MOSiR - II etap oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 5" w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017 obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
  c) zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2017 w zakresie zadań własnych,
  d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033.
 5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski osiedli.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 672
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2017-08-10 15:59
Ostatnia zmiana: 2017-08-10 17:16
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2017-08-10 17:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
Data: 2017-08-10 15:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator