XL sesja RMZ
28 września 2017 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad:

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Pkt 1. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia przez Gminę Miasto Zgierz nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2017 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Zgierza za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Pkt 8. porządku obrad
Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2017 r.

Pkt 9. porządku obrad
Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2017 r.

Pkt 10. porządku obrad
Ocena działalności za rok 2016 spółek z udziałem Gminy Miasto Zgierz tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz Sp. z o.o. oraz Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Markab” Sp. z o.o.

Pkt 11. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 12. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 13. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 14. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 681
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2017-09-21 15:37
Ostatnia zmiana: 2017-09-21 15:41
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2017-09-21 15:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
Data: 2017-09-21 15:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator