XLI sesja RMZ
26 październik 2017 r., godz. 10.00, ala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad:

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XL sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2018 roku.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2017 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/645/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia warunków wydzierżawienia na okres 25 lat działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, położonych w Zgierzu przy Al. Armii Krajowej 14/16, Al. Armii Krajowej 10A, Al. Armii Krajowej 10B, Al. Armii Krajowej 8A, Al. Armii Krajowej, Al. Armii Krajowej 8E, Al. Armii Krajowej 8F, Al. Armii Krajowej 8G, Al. Armii Krajowej 8H, ul. Długiej 1, Al. Armii Krajowej 8 oraz działki gruntu stanowiącej część Parku Miejskiego.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2022.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź, w sprawie powierzenia zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków.

Pkt 8. porządku obrad
Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza.

Pkt 9. porządku obrad
Realizacja zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Rozwoju UMZ w roku 2017 r.

Pkt 10. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 12. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 13. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Porządek obrad2017-10-19 14:29 335.06 KB 

Ilość odsłon: 739
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Michał Koralewski
Data publikacji: 2017-10-19 14:06
Ostatnia zmiana: 2017-10-19 14:29
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja załącznika i dokumentu w pkt 9.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2017-10-19 14:29Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Publikacja załącznika i dokumentu w pkt 9.
Data: 2017-10-19 14:06Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator