Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przestrzeni inwestycyjnej "Droga do Wolności" w Zgierzu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta w Zgierzu uchwały Nr XXXIX/489/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przestrzeni inwestycyjnej "Droga do Wolności" w Zgierzu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Zgierzu, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: e-urzad@umz.zaierz.pl lub epuap.gov.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zgierza. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Ogłoszenie2017-12-01 09:00 70.64 KB 

Ilość odsłon: 569
Dokument wytworzył(a): Z up. Prezydenta Miasta Zgierza - Piotr Busiakiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2017-12-01 09:00
Ostatnia zmiana: 2017-12-01 09:00
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2017-12-01 09:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator