XLIII sesja RMZ
28 grudnia 2017 r., godz. 11.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad:

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
 2. Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.

Pkt 4. porządku obrad
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
 5. Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033:
 a) przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały z uzasadnieniem,
 b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej projektu uchwały,
 c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza do projektu uchwały,
 d) dyskusja nad projektem uchwały,
 e) głosowanie projektu uchwały.
 
Pkt 8. porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2018:
 a) przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały z uzasadnieniem,
 b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej projektu budżetu,
 c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza do projektu uchwały,
 d) dyskusja nad projektem uchwały,
 e) głosowanie projektu uchwały.
 
Pkt 9. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2018.

Pkt 9. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyborów Rady Osiedla Piaskowice - Aniołów,

Pkt 9. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2018,

Pkt 9. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia części drogi z użytkowania: ul. Benzantronowej, ul. Koralowej i ul. Reymonta w Zgierzu,

Pkt 9. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz na lata 2018-2019,

Pkt 9. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/470/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu,

Pkt 9. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego w sprawie przyjmowania do Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach psów z terenu Gminy Miasto Zgierz,

Pkt 9. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 dla miasta Zgierza,

Pkt 9. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu  ograniczonego ulicą Piątkowską, ulicą Boczną, ulicą Ciosnowską i terenem PKP,

Pkt 9. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2017 w zakresie zadań własnych,

Pkt 9. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033,

Pkt 9. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,

Pkt 9. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 
Pkt 10. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 12. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 13. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Porządek obrad2017-12-21 16:10 374.5 KB 

Ilość odsłon: 596
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2017-12-21 16:10
Ostatnia zmiana: 2017-12-21 16:10
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2017-12-21 16:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator