Zawiadomienie dla stron w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ "Proboszczewice" w Zgierzu
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia strony toczącego się postępowania prowadzonego przez tut. organ z wniosku Pani Grażyny Porwańskiej - Atmo Projekt pełnomocnika Inwestora - ALWIKOR Sp. z o. o., 00-019 Warszawa, ul. Złota 7 lok. 18 dot.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ "Proboszczewice" w Zgierzu na działkach o nr ewid. 1, 2, 62 obręb 138, że:

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi:
- pismem z dnia 23.02.2018 r. zawiadomił tut. organ, iż wydanie orzeczenia kończącego postanowienie uzgadniającego warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi do 9 kwietnia 2018 r.,
- wezwał tut. organ pismem z dnia 23.02.2018 r. do uzupełnienia dokumentacji, w związki z powyższym Prezydenta Miasta Zgierza wezwał pełnomocnika Inwestora do wyjaśnień pismem z dnia 14.03.2018 r.
2) stronie przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w związku z czym informuję o możliwości zapoznania się z zebraną na tym etapie postępowania dokumentacją ww. sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza, PI. Jana Pawła II 16, w pokoju nr 222, w godzinach 8.00-16.00, wtorek w godzinach 8.00-18.00.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zawiadomienie2018-03-20 15:25 196.4 KB 

Ilość odsłon: 407
Dokument wytworzył(a): Z up. Prezydenta Miasta Zgierza - Anna Sobierajska
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-03-20 15:25
Ostatnia zmiana: 2018-03-20 15:25
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2018-03-20 15:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator