XLVI sesja RMZ
27 marca 2018 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad sesji:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla miasta Zgierza”.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia części drogi z użytkowania – ul. Sadowej tj. działki nr ewid. 261/5 w obr. Z-127.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic 1 Maja, Dubois i Rembowskiego składającego się z działek o numerach ewidencyjnych 118/6, 118/8, 119, 120, 121, 122/1, 118/9 w obrębie 128.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/410/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego o nazwie "Pomaganie przez remontowanie",

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Miasto Zgierz.

Pkt 8. porządku obrad
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu za rok 2017.

Pkt 9. porządku obrad
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 i realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2017.

Pkt 10. porządku obrad
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.

Pkt 11. porządku obrad
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2017 r.

Pkt 12. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 13. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 14. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 15. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zaproszenie i porządek obrad2018-03-20 16:35 321.95 KB 

Ilość odsłon: 585
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-03-20 16:35
Ostatnia zmiana: 2018-03-21 12:13
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja dokumentu do pkt 10.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2018-03-21 12:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja dokumentu do pkt 10.
Data: 2018-03-20 16:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator