Interpelacje i zapytania - rok 2018
30 dnia

Osoba
składająca

Sprawa

Treść

Treść

VII KADENCJA
17-10 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. utworzenia miejsca odpoczynku, rekreacji i integracji dla mieszkańców osiedla 650-lecia
interpelacja odpowiedź
24-09 Rada Osiedla Nowe Miasto
dot. postulatów mieszkańców z ulicy Kolejowej
interpelacja odpowiedź
24-09 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. całkowitego zakazu poruszania się aut ciężarowych po ul. Gałczyńskiego
interpelacja odpowiedź
27-09 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. źródła finansowania projektu "Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza"
interpelacja odpowiedź
17-09 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. ulepszenia zabezpieczeń barierek na klatce schodowej w budynku szkolnym SP10
interpelacja odpowiedź
13-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wykazu realizacji inwestycji drogowych w minionej kadencji
interpelacja odpowiedź
06-09 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. modernizacji targowiska miejskiego przy ul. Aleksandrowskiej
interpelacja odpowiedź
31-08 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. budowy miejsca odpoczynku, rekreacji i integracji przy ul. Staffa
interpelacja odpowiedź
30-08 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. wycięcia krzewów oraz chaszczy na chodniku przy ulicy Chopina
interpelacja odpowiedź
30-08 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. planowanego placu zabaw przy ul.Osiedlowej
interpelacja odpowiedź
30-08 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. zamontowanych urządzeń na siłowni MOSiR
interpelacja odpowiedź
31-08 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. wycięcia uschniętych drzew w tzw. lasku brzozowym znajdującym się tuż za blokiem Łąkowa 2B
interpelacja odpowiedź
31-08 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. sprzedaży praw własności działek położonych w Zgierzu przy ulicy Wiejskiej 32, 34
interpelacja odpowiedź
30-08 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. budowy strony internetowej Miasta
interpelacja odpowiedź
30-08 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. uruchomienia bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla uczniów
interpelacja odpowiedź
30-08 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. termomodernizacji budynków oświatowych
interpelacja odpowiedź
30-08 Jakub Pyrzanowski
Henryka Piekut
Radny RMZ
dot. wniosków złożonych przez mieszkańców Rudunek
interpelacja odpowiedź
30-08 Radosław Gajda
Przewodniczący RMZ
dot. podania dochodów osób funkcyjnych ujętych w oświadczeniach majątkowych
oraz wydatków poniesionych przez miasto na opłaty związane z korzystaniem ze służbowego telefonu komórkowego przez byłego Przewodniczącego Rady
interpelacja odpowiedź
29-08 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. wycięcia drzew w pasie drogowym ul. Kontrewers na odcinku od ul. Wiosny Ludów do wysokości pół uprawnych
interpelacja odpowiedź
29-08 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. możliwości uruchomienia linii komunikacji miejskiej w rejonie ulic: Jedlickiej, Grotnickiej, Kontrewers
interpelacja odpowiedź
13-08 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w rejonie ulicy Konstantynowska Zachód
interpelacja odpowiedź
13-08 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. podania kosztów koncertów o nazwie "Zgierz City of Power" i „Wolność Słowa" w okresie lat 2015- 2017
interpelacja odpowiedź
13-08 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. zainstalowania w wybranych miejscach  miasta budek związanych z akcją "Bookcrossing" czyli uwolnij książkę
interpelacja odpowiedź
07-08 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. spotkania z likwidatorem Spółki Eko-Boruta
interpelacja odpowiedź
07-08 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych położonych w rejonie ulicy Konstantynowska - Zachód
interpelacja odpowiedź
31-07 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. terminu planowanego rozpoczęcia prac remontu ul. Kamiennej
interpelacja odpowiedź
28-06 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. przejścia przez tory kolejowe z osiedla Krzywie na osiedle Nowe Miasto
interpelacja odpowiedź
28-06 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. modernizacji ulicy Długiej
interpelacja odpowiedź
28-06 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. kosztów urządzenia w Parku Miejskim strefy kibica
interpelacja odpowiedź
28-06 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. stanu przygotowań do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej
interpelacja odpowiedź
28-06 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. składowisk odpadów niebezpiecznych znajdujących się na terenie po byłych zakładach ZPB Boruta
interpelacja odpowiedź
28-06 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do odzysku i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne z tworzyw sztucznych oraz punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne
interpelacja odpowiedź
28-06 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. kosztów zakupu dla Urzędu Miasta Zgierza słodyczy i napojów
interpelacja odpowiedź
28-06 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radny RMZ
dot. wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych w rejonie ulic: Kochanowskiego, Lorentza i Lelewela
interpelacja odpowiedź
28-06 Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
dot. przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania i magazynowania odpadów w Zgierzu przy ul. Kolejowej
interpelacja odpowiedź
28-06 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. wycięcia drzew przy bloku nr 27
interpelacja odpowiedź
28-06 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. bezpieczeństwa pasażerów zastępczej linii 46
interpelacja odpowiedź
28-06 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. kradzieży i dewastacji sieci trakcyjnej linii 46
interpelacja odpowiedź
28-06 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. funkcjonowania linii 46 w przyszłości
interpelacja odpowiedź
28-06 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. budowy ul. Czereśniowej
interpelacja odpowiedź
28-06 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. rozbudowy budynku SP nr 10
interpelacja odpowiedź
28-06 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. monitoringu składowiska odpadów
interpelacja odpowiedź
28-06 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. funkcjonowania SP nr 10
interpelacja odpowiedź
28-06 Elżbieta Krzewina
Radny RMZ
dot. lokalizacji i wyposażenia przystanków komunikacji zastępczej linii 46
interpelacja odpowiedź
28-06 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. turnieju dla dzieci "Bezpieczne wakacje"
interpelacja odpowiedź
28-06 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. planów budowy spalarni przy ul. Miroszewskiej
interpelacja odpowiedź
28-06 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. stanu nawierzchni i chodników ul. Poprzecznej
interpelacja odpowiedź
28-06 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. kosztów komunikacji zastępczej linii 46
interpelacja odpowiedź
28-06 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. uruchomienia linii 46
interpelacja odpowiedź
28-06 Rafał Antczak
Radny RMZ
dot. uzupełnienia ubytków w drodze oraz wyrównanie ulic Marysińskiej i Granicznej
interpelacja odpowiedź
28-06 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. pożaru na terenie Parku Przemysłowego interpelacja odpowiedź
19-06 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. wybudowania chodnika prowadzącego do dworca kolejowego Zgierz Północ
interpelacja odpowiedź
19-06 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. wybudowania drogi dojazdowej do SP nr 12
interpelacja odpowiedź
19-06 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. instalacji oświetlenia ulicznego
interpelacja odpowiedź
29-05 Zarząd Osiedla Krzywie-Chełmy
dot. montażu piłkochwytów na boisku przy ul. Kasztanowej
interpelacja odpowiedź
29-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. pożaru na terenie Parku Przemysłowego
interpelacja odpowiedź
29-05 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. wykonania remontu chodnika i ulicy Poprzecznej
interpelacja odpowiedź
29-05 Beata Świątczak
Radny RMZ
dot. zapadania się asfaltu przy ul. Gałczyńskiego 26 interpelacja odpowiedź
29-05 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. szczepienia i znakowania psów
interpelacja odpowiedź
29-05 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. publikacji oświadczeń majątkowych radnych
interpelacja odpowiedź
29-05 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. udostępnienie załączników do umowy PPP
interpelacja odpowiedź
29-05 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. stanu zatrudnienia osób w UMZ interpelacja odpowiedź
29-05 Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
dot. zintensyfikowania prac nad przygotowaniem i przedstawieniem RMZ planów zagospodarowania przestrzennego dla licznych obszarów przemysłowych i poprzemysłowych znajdujących się na terenie m. Zgierza interpelacja odpowiedź
29-05 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. załatania dziur mieszczących się na wjeździe do SP 8 od ul. Kamiennej oraz o zamontowanie spowalniaczy na ul. Witkacego interpelacja odpowiedź
25-05 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. montażu piłkochwytu na boisku przy ulicy Kasztanowej interpelacja odpowiedź
14-05 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. udostępnienie dokumentów związanych z wykonaniem napraw drogowych
interpelacja odpowiedź
02-05 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. uprzątnięcia skrzyżowania ulic Rymarskiej i Urzędniczej
interpelacja odpowiedź
02-05 Henryka Piekut
Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. wyrównanie ulic nieutwardzonych na osiedlu Rudunki
interpelacja odpowiedź
26-04 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. badań natężenia ruchu na ul. Aleksandrowskiej
interpelacja odpowiedź
26-04 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. delegacji służbowych radnych
interpelacja odpowiedź
25-04 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. prac związanych z termomodernizacją placówek oświatowych
interpelacja odpowiedź
25-04 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. publikacji obwieszczeń w BIP
interpelacja odpowiedź
25-04 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. podania danych w zakresie prokurentów TBS
interpelacja odpowiedź
23-04 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. remontu nawierzchni ulicy Chemików na całej długości
interpelacja odpowiedź
23-04 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 91 - ul. Ozorkowska
interpelacja odpowiedź
23-04 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. odnowienia głównej bramy cmentarnej
interpelacja odpowiedź
23-04 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. oświetlenia ulic bocznych odchodzących od ul. Witosa
interpelacja odpowiedź
23-04 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. przebudowy - remontu ul. Podgórnej i Tatrzańskiej
interpelacja odpowiedź
23-04 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. budowy ulic Czereśniowej, Jabłoniowej, Krętej i dokończenia budowy ul. Dojazdowej
interpelacja odpowiedź
23-04 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. ograniczonej dostępności mieszkańców miasta do korzystania z boisk szkolnych w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych
interpelacja odpowiedź
23-04 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. możliwości wsparcia finansowego Szkoły Podstawowej nr 12 na wykonanie zadania celowego - budowa chodnika od furtki wejściowej ( strona północna) w kierunku boiska szkolnego
interpelacja odpowiedź
09-04 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. oczyszczania ulic i chodników po zimie na osiedlu 650-lecia interpelacja odpowiedź
09-04 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. oczyszczania ulic i chodników po zimie
interpelacja odpowiedź
09-04 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. zamontowaniq progów zwalniających na ul. Witosa
interpelacja odpowiedź
09-04 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. możliwości wprowadzenia podwyżki dodatku funkcyjnego dla nauczycieli za wychowawstwo klas
interpelacja odpowiedź
09-04 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. naprawy drogi dojazdowej i chodnika przed Szkołą Podstawową nr 12
interpelacja odpowiedź
09-04 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. poprawy stanu nawierzchni ul. Poprzecznej
interpelacja odpowiedź
09-04 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. liczby zameldowanych osób
interpelacja odpowiedź
27-03 Rada Osiedla Krzywię- Chełmy dot. nieprawidłowościach w głosowaniu przez Internet w ramach ZBO
interpelacja odpowiedź
27-03 Rada Osiedla Krzywię- Chełmy dot. przyczyn unieważnienia przetargów w ramach ZBO
interpelacja -
27-03 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. braku interpelacji za 2018 r. w BIP
interpelacja odpowiedź
27-03 Andrzej Piłacik
Radny RMZ
dot. założenia spowalniacza na ul. Mielczarskiego
interpelacja odpowiedź
27-03 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. możliwości powstania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy placówkach oświatowych interpelacja odpowiedź
27-03 Rafał Antczak
Radny RMZ
dot. wyrównania ul.Marysińskiej interpelacja odpowiedź
27-03 Rafał Antczak
Radny RMZ
dot. wyrównania ul. Granicznej i Jaracza
interpelacja odpowiedź
27-03 Rafał Antczak
Radny RMZ
dot. uprzątnięcia alejek wokół Parku Miejskiego
interpelacja odpowiedź
27-03 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. poprawy bezpieczeństwa na ul. Witkacego interpelacja odpowiedź
27-03 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. uzupełnienia nazw ulic na skrzyżowaniach interpelacja odpowiedź
27-03 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. podania kosztów delegacji, wyjazdów służbowych radnych RMZ
interpelacja odpowiedź
27-03 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. wnioskodawcy projektu z ZBO na wykonanie siłowni
interpelacja odpowiedź
27-03 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. remontu dróg
interpelacja odpowiedź
27-03 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. przeprowadzenia akcji równania dróg gruntowych na terenie Osiedla Proboszczewice-Lućmierz interpelacja odpowiedź
27-03 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. remont nawierzchni ul. Poprzecznej
interpelacja odpowiedź
27-03 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. finansowania zabiegów kastracji i znakowania mikroczipem psów i kotów posiadających właścicieli interpelacja odpowiedź
27-03 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. sytuacji w SP4
interpelacja odpowiedź
27-03 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot.
- profilowania dróg gruntowych o nawierzchniach gruntowych;
- przetargu na dostawę kruszywa;
- wykonania na obiekcie MOSiR-u siłowni;
- zapewnienia opieki zwierzętom z terenu miasta.
interpelacja odpowiedź
07-03 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. stanu jezdni wykonanej z bruku na ul. Ks.  Rembowskiego na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Narutowicza
interpelacja odpowiedź
20-03 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. udostępnienie pełnej informacji o umowie PPP przy „Termomodemizacji obiektów oświatowych na terenie Zgierza"
interpelacja odpowiedź
20-03 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Konstantynowska - Zachód
interpelacja odpowiedź
06-03 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. przetwarzania odpadów na terenie oczyszczalni interpelacja odpowiedź
27-02 Rada Osiedle 650-lecia dot. remontu ul. Kamiennej
interpelacja odpowiedź
27-02 Rada Osiedle 650-lecia dot. utworzenia miejsc integracji społecznej
interpelacja odpowiedź
27-02 Rada Osiedle 650-lecia dot. wyrównania terenu przy Szpitalu
interpelacja odpowiedź
27-02 Rada Osiedle Chełmy-Adelmówek dot. przycięcia drzew
interpelacja odpowiedź
27-02 Rada Osiedle Chełmy-Adelmówek dot. nasadzeń drzew
interpelacja odpowiedź
27-02 Rada Osiedle Krzywie-Chełmy dot. siłowni na terenie MOSiR
interpelacja odpowiedź
27-02 Rada Osiedle Krzywie-Chełmy dot. zakupu i montażu słupków do piłkochwytów na boisku osiedlowym
interpelacja odpowiedź
27-02 Rada Osiedle Krzywie-Chełmy dot. planów utworzenia miejsc integracji społecznej
interpelacja odpowiedź
27-02 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. działalności TBS
interpelacja odpowiedź
27-02 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. przetwarzania odpadów na terenie oczyszczalni
interpelacja odpowiedź
27-02 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. siłowni na terenie MOSiR
interpelacja odpowiedź
27-02 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. budowy parkingu wzdłuż ul. Podgórnej
interpelacja odpowiedź
27-02 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. komunikacji zastępczej
interpelacja odpowiedź
27-02 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. wprowadzenia na teren miasta transportu w oparciu o pojazdy ekologiczne
interpelacja odpowiedź
27-02 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. umieszczenia tablicy upamiętniającej 100-lecie Odzyskania Niepodległości
interpelacja odpowiedź
27-02 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. przetargów na naprawę dróg gruntowych
interpelacja odpowiedź
27-02 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. remontu ul. Poprzecznej
interpelacja odpowiedź
27-02 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. informacji na temat spółki TBS
interpelacja odpowiedź
27-02 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. siłowni na terenie MOSiR
interpelacja odpowiedź
27-02 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. oznakowania poziomego przejść dla pieszych
interpelacja odpowiedź
26-02 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. remontu ogrodzenia kortów tenisowych
interpelacja odpowiedź
31-01 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. likwidacji przejścia dla pieszych na ul. Długiej
interpelacja odpowiedź
29-01 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. zabezpieczenia środków na kontynuację modernizacji ciągu pieszo-rowerowego
interpelacja odpowiedź
29-01 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. bezpiecznego przejścia dla pieszych przy SP12
interpelacja odpowiedź
23-01 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. wykazu umów-zleceń
interpelacja odpowiedź
23-01 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. lokalizacji miejsc "strefa aktywności"
interpelacja odpowiedź
23-01 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. budowy chodnika przy ul. Poprzecznej
interpelacja odpowiedź
23-01 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. budowy chodnika prowadzącego do dworca Zgierz Północ
interpelacja odpowiedź
23-01 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. instalacji lustra drogowego na ul. Rembowskiego
interpelacja odpowiedź
23-01 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. remontu targowiska miejskiego
interpelacja odpowiedź
23-01 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. unieważnienia przetargu na zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz
interpelacja odpowiedź
23-01 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. wyników głosowania w Budżecie Obywatelskim
interpelacja odpowiedź

Ilość odsłon: 1386
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-03-30 10:34
Ostatnia zmiana: 2019-09-12 09:00
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie do poddziału.

Rejestr zmian - (14)
Data: 2019-09-12 09:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do poddziału.
Data: 2018-11-07 11:04Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi z września i października.
Data: 2018-11-07 11:01Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi z września i października.
Data: 2018-10-22 10:00Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi z września.
Data: 2018-10-22 09:57Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi z września.
Data: 2018-10-22 09:55Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi z września.
Data: 2018-10-22 09:52Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi z września.
Data: 2018-09-26 16:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi z sierpnia.
Data: 2018-08-28 17:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2018-08-20 16:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2018-08-07 17:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi za miesiąc maj.
Data: 2018-05-22 12:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2018-04-20 15:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi z XLVII sesji RMZ.
Data: 2018-03-30 10:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2018-03-30 10:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator