Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przestrzeni inwestycyjnej "Droga do Wolności" w Zgierzu
Wyłożenie nastąpi w dniach od 17 kwietnia 2018 roku do 7 maja 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Zgierzu, Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16, pok. 224, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 maja 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Zgierzu, Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16, pok. 210, w godzinach o godz. od 14:00.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zgierza na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zgierzu, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: e-urzad@umz.zqierz.pl lub epuap.gov.pl.
Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2018 roku.

Projekt do wglądu

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Ogłoszenie2018-04-06 11:14 215.54 KB 

Ilość odsłon: 455
Dokument wytworzył(a): Z up. Prezydenta Miasta Zgierza - Piotr Busiakiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-04-06 11:14
Ostatnia zmiana: 2018-04-19 12:27
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja odnośnika do projektu planu.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2018-04-19 12:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja odnośnika do projektu planu.
Data: 2018-04-06 11:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator