XLVIII sesja RMZ
25 kwietnia 2018 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad sesji:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście.

Pkt 5. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 6. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 7. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 8. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2018 roku.

Pkt 8. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych,.

Pkt 8. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.

Pkt 8. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Gminę Miasto Zgierz wniosku o udzielenie dofinansowania na realizację projektu pn.: „Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pkt 8. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII /561/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz na lata 2018-2019.

Pkt 8. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Pkt 8. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w skład Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu.

Pkt 8. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/152/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ordynacji wyborczej do rad osiedli na terenie miasta Zgierza.

Pkt 9. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 10. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 12. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zaproszenie i porządek obrad2018-04-18 16:20 289.59 KB 

Ilość odsłon: 484
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-04-18 16:20
Ostatnia zmiana: 2018-04-18 16:20
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2018-04-18 16:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator