Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej - Zachód
Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach od 30 maja 2018 roku do 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, ul Jana Pawła II. 95-100 Zgierz w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, ul. Jana Pawła II 16, 95 100 Zgierz, sala nr 114 o godz. 12:00. Spotkanie Prezydenta Miasta Zgierza z mieszkańcami rozpocznie się o godz. 17:00.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zgierza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 r.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Ogłoszenie2018-05-18 16:38 498.23 KB 

Ilość odsłon: 563
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-05-18 16:38
Ostatnia zmiana: 2018-06-19 17:27
Zakres ostatniej zmiany: Informacje o godzinie spotkania Prezydenta z mieszkańcami.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2018-06-19 17:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacje o godzinie spotkania Prezydenta z mieszkańcami.
Data: 2018-05-18 16:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator