L sesja RMZ
29 maja 2018 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad sesji:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza do końca kadencji.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia i sprostowania nazw ulic na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz w 2018 roku dotacji od Powiatu Zgierskiego w celu realizacji zadań z zakresu zbiorowego transportu publicznego.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych i zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie budowy Pomnika Wolności i Niepodległości.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Gminę Miasto Zgierz wniosku o udzielenie dofinansowania na realizację projektu pn.: „Zgierz walczy ze smogiem - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła - edycja II" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Gminę Miasto Zgierz wniosku o udzielenie dofinansowania na realizację projektu pn.: „Segregacja odpadów w plenerze - edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Zgierz Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miasto Zgierz wykonywania zadania publicznego - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków poprzez uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Pkt 7. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia części drogi z użytkowania - ul. Bolesława Prusa w Zgierzu.

Pkt 8. porządku obrad
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 r.

Pkt 8. porządku obrad
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu
za rok 2017.

Pkt 10. porządku obrad
Akcja zima 2017/2018 - stan realizacji.

Pkt 11. porządku obrad
Postęp realizacji termomodernizacji placówek oświatowych.

Pkt 12. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 13. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 14. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 15. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zaproszenie i porządek obrad2018-05-22 17:11 447.91 KB 

Ilość odsłon: 513
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-05-22 17:11
Ostatnia zmiana: 2018-05-22 17:11
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2018-05-22 17:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator