Zawiadomienie o przedłużeniu terminu - złoża kruszywa naturalnego/piasku/Proboszczewice w Zgierzu
Zawiadamia się, że postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek „ALWIKOR" Spółka z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego/piasku/Proboszczewice w Zgierzu, planowanego do realizacji w Zgierzu przy ul. Witosa, na działkach o nr ewid. 1, 2, 62 obręb 138 nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a.

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.07.2018r., który determinowany jest wymogiem należytego i wyczerpującego rozpoznania sprawy m.in. w oparciu o uzgodnienia właściwych organów, przeprowadzenia przewidzianych prawem procedur m.in. udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zawiadomienie2018-06-15 15:10 185.78 KB 

Ilość odsłon: 389
Dokument wytworzył(a): Z up. Prezydenta Miasta Zgierza - Anna Sobierajska
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-06-15 15:10
Ostatnia zmiana: 2018-06-15 15:10
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2018-06-15 15:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator