Stanowisko Rady Miasta Zgierza wyrażające protest przeciwko zbyt niskiej subwencji oświatowej

Rada Miasta Zgierza V Kadencji, mając na uwadze dobro dzieci i młodzieży naszego miasta, z niepokojem obserwuje cyklicznie powtarzającą się sytuację, kiedy to kwota subwencji oświatowej wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie wystarcza na pokrycie płac i pochodnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz, nie wspominając o innych kosztach utrzymania szkół.

 Zmiany w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty powodują ciągły wzrost zadań edukacyjnych dla miasta, rosnące wynagrodzenia nauczycieli sprawiają, że systematycznie zwiększa się kwota, którą samorząd corocznie musi przeznaczyć na oświatę z własnych dochodów.

 Kwota subwencji w roku 2007 roku wynosiła 18.749.384,00 złotych - wykonanie wydatków bez inwestycji to 27.061.377,00 złotych. W roku 2008 kwota subwencji została wyliczona na 20.496.292,00 złotych a planowana kwota wydatków, także bez wydatków inwestycyjnych, to 25.991.378,00 złotych. Na samo zabezpieczenie skutków podwyżek płac i pochodnych  dla nauczycieli w szkołach, do kwoty subwencji wyrównującej zabrakło 450.000,00 złotych.

 W subwencji oświatowej nie uwzględnia się między innymi rzeczywistych kosztów realizacji obowiązku szkolnego w formie realizacji nauczania indywidualnego, dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków, zabezpieczenia opieki świetlicowej, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, korzystania przez nauczycieli z płatnych urlopów na poratowanie zdrowia.

 Jednocześnie obowiązujące akty prawa oświatowego nie określają jednolitej dla wszystkich gmin metodologii wyliczenia średnich płac nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego z uwzględnieniem poziomu wykształcenia.

 W obecnym stanie prawnym, co także należy podkreślić, obowiązkowa edukacja 6-latków i cała edukacja przedszkolna finansowana jest ze środków własnych gminy. Planowana wysokość dotacji z budżetu miasta w 2008 roku to 6.900.000,00; przy wykonaniu 6.487.531,00 w roku 2007.

 W związku z opisaną sytuacją Rada Miasta Zgierza, postuluje, aby Ministerstwo  Edukacji Narodowej i Rząd  Rzeczypospolitej Polskiej nie przerzucały na barki  samorządów wiekszej ilości zadań oświatowych nie zabezpieczając na nie odpowiednich środków finansowych, bo dla miast o średnich  dochodach, do których należy Zgierz, może okazać się to ponad ich siły.

Na podst. uchwały Nr XXVIII / 242 / 2008 RMZ z dnia 27 listopada 2008 r. 


Ilość odsłon: 1344
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-01-21 14:11
Ostatnia zmiana: 2009-01-21 14:11
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2009-01-21 14:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator