Ogłoszenie o zamiarze podjęcia przez Gminę Miasto Zgierz negocjacji z Towarzystwami Ubezpieczeń Wzajemnych (modyfikacja)
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza zamiar podjęcia negocjacji z towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych mających na celu wybór ubezpieczyciela dla Gminy Miasto Zgierz, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. na lata 2019-2021 w następujących obszarach ubezpieczeń:
  1. Ubezpieczenie mienia.
  2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.
  3. Ubezpieczenie pojazdów.
  4. Ubezpieczenia osobowe, w tym ubezpieczenie kosztów leczenia w zagranicznych podróżach służbowych oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Uwaga Modyfikacja Ogłoszenia!

Modyfikacja dotyczy terminu złożenia wymaganych dokumentów tj.:
1. deklaracji przystąpienia do negocjacji przez towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych - załącznik nr 1 do ogłoszenia,
2. aktualnego statutu TUW,
3. opisu zasad członkostwa w TUW,
4. projektu regulaminu ZWC,
5. oryginału (lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) pełnomocnictwa do reprezentowania TUW w negocjacjach podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji TUW.
Termin złożenia dokumentów został zmieniony na dzień 8 sierpnia 2018 r.


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Ogłoszenie2018-07-23 15:33 2101.64 KB 
dokument Modyfikacja ogłoszenia2018-08-03 14:45 148.04 KB 

Ilość odsłon: 450
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-07-23 15:33
Ostatnia zmiana: 2018-08-03 14:45
Zakres ostatniej zmiany: Modyfikacja ogłoszenia.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2018-08-03 14:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Modyfikacja ogłoszenia.
Data: 2018-07-23 15:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator