Kierunki działania Prezydenta Miasta Zgierza

lata 2016 - 2017

Dokumenty strategiczne


rok 2015

Uchwała nr X/118/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zgierza do podjęcia działań mających na celu utworzenie Nowego Centrum Kultury z nowoczesną salą widowiskową w Zgierzu.

rok 2014

Uchwała nr LIII/662/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do opracowania i realizacji programu termomodernizacji zgierskich placówek oświatowych w okresie czterech latach budżetowych.

Uchwała nr LII/639/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji inwestycji drogowych: 1) „Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego i ulicy Konstantynowskiej oraz Ronda Sybiraków w Zgierzu" oraz 2) "Przebudowa ulicy Parzęczewskiej w Zgierzu", realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy w tym zakresie.

Uchwała nr XLV/508/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zieleni w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu".

rok 2013

Uchwała nr XL/437/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.: "Remont ulicy Śniechowskiego w Zgierzu" realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Uchwała nr XXXVI/390/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu pn. „Lepsze jutro” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr XXXV/375/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu "Utworzenie pracowni przyrodniczej w Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu".

Uchwała nr XXXIV/361/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu pn.: ”E-MIGAWKA ZGIERSKA - bilet elektroniczny komunikacji miejskiej w Zgierzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Uchwała nr XXXIII/348/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu pn.: "Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Miasto Zgierz" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Uchwała nr XXXIII/347/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia wniosku i realizacji projektu związanego z promocją i marketingiem regionalnym Gminy Miasto Zgierz współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
zmiany:
Uchwała nr XXXIV/362/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r.


Uchwała nr XXXII/338/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu partnerskiego pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach Konkursu dotacji na działania wpierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

rok 2012

Uchwała Nr XXX / 312 / 12  Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn. „PWP FiFA: Franczyza i Firma społeczna – Aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXX / 311 / 12  Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn. „Chcę być potrzebny - jestem potrzebny” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXX / 310 / 12  Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.: "Park Kulturowy Miasto Tkaczy. Poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa poprzez humanizację miejsca - II etap" realizowanego w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w 2012 roku

Uchwała Nr XXX / 305 / 12  Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza na lata 2012 - 2014

Uchwała Nr XXIX / 286 / 12  Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn. "Promocja oferty inwestycyjnej miasta Zgierza, w tym przygotowanie, druk i emisja materiałów promocyjnych podczas misji i imprez gospodarczych za granicą"

Uchwała Nr XXIX / 282 / 12  Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.: "Bezpieczny Zgierz - w domu, w szkole i na drodze" realizowanego w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w 2013 roku

Informacja o zamiarze i przyczynach podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu (na podstawie uchwały Nr XXIX/274/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2012 r.)

Uchwała Nr XXVIII / 261 / 12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu pn.: "Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie” realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Uchwała Nr XXV / 232 / 12
Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.: "Akcja - segregacja" finansowanego ze środków Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

Uchwała Nr XXI / 198 / 12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu pn.: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
zmieniona uchwałą Nr XXIV / 223 / 12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

Uchwała Nr XXI / 196 / 12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.: "Park Kulturowy Miasto Tkaczy. Poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa poprzez humanizację miejsca" realizowanego w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej" w 2012 roku.

Uchwała Nr XXI / 195 / 12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących przystąpienia jako partnera do projektu pn. "Poza schematem - praktyka pedagogiczna na miarę XXI wieku"

Uchwała Nr XX / 188 / 12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta" w Zgierzu"
zmieniona uchwała Nr XXI / 199 / 12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2012 r. 

Uchwała Nr XX / 187 / 12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Termomodernizacja budynków placówek oświatowych"

rok 2011

Uchwała Nr XII / 119 / 11 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
zmieniona uchwałą Nr XXI / 197 / 12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2012 r.

Uchwała Nr XII / 118 / 11 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Rewitalizacja zieleni miejskiej w obszarze ulic Juliana Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu"

Uchwała Nr VIII / 72 / 11 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

rok 2009

Uchwała Nr XXXVII / 332 / 2009 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
zmieniona Uchwałą Nr XXXVIII / 344 / 2009 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Uchwała Nr XXX / 269 / 2009 Rady Miasta Zgierza z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu: "Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza" przy udziale środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Załączniki do uchwały Nr XXX / 269 / 2009

rok 2008

Uchwała Nr XXVI / 239 / 2008 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
zmieniona uchwałą Nr XL/365/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 15 października 2009 r.

Uchwała Nr XXV / 217 / 2008 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących zagospodarowania obszaru Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu.
Załącznik do uchwały Nr XXV / 217 / 2008

Uchwała Nr XVIII / 159 / 2008 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie kierunków działań Prezydenta Miasta Zgierza w zakresie użyczenia działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2/6 na okres 10 lat, na cele kultu religijnego.


Ilość odsłon: 7563
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-01-21 15:16
Ostatnia zmiana: 2017-05-25 15:42
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja wykazu.

Rejestr zmian - (19)
Data: 2017-05-25 15:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2015-07-16 13:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwały.
Data: 2014-12-08 15:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2014-01-31 15:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2014-01-03 15:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Uchylenie uchwały Nr XXXVII/397/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r. oraz uchwały Nr XXXVII/396/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r.
Data: 2014-01-03 15:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2013-08-22 14:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2013-08-22 13:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2013-04-19 11:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zmiany uchwały Nr XXXIII/347/13 RMZ.
Data: 2013-04-19 11:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja kierunków działań PMZ.
Data: 2013-01-09 12:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu kierunków działania PMZ.
Data: 2012-11-08 13:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji o zamiarze i przyczynach podziału samorządowej instytucji kultury.
Data: 2012-11-02 15:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-06-15 13:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja nowego zadania.
Data: 2012-05-10 12:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-05-10 11:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-09-16 14:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2011-06-29 14:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja kierunków działania.
Data: 2010-02-09 12:45Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu uchwał.
Data: 2009-01-21 15:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator