LII nadzwyczajna sesja RMZ
7 sierpnia 2018 r. na godz. 10.30, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16
sesja RMZ zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 7 Załącznika Nr 5 do Statutu Miasta Zgierza

Projekty uchwał

Proponowany przez wnioskodawcę porządek obrad sesji nadzwyczajnej:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 4. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Grotnickiej.

Pkt 5. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały  w sprawie  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej–Północ.

Pkt 6. porządku obrad
Informacja Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie pożaru odpadów magazynowanych przy ul. Boruty 21 w Zgierzu, wysypiska po dawnych zakładach Boruty mieszczącego się przy ul. Miroszewskiej oraz planu zagospodarowania przestrzennego „Konstantynowska – Zachód”.

Pkt 7. porządku obrad
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 8. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zaproszenie i porządek obrad2018-08-06 15:05 228.48 KB 

Ilość odsłon: 448
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-08-06 15:05
Ostatnia zmiana: 2018-08-06 15:09
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja informacji w pkt 6.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2018-08-06 15:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji w pkt 6.
Data: 2018-08-06 15:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator